ОБЪЯВЛЕНИЯ
377

2023.12.11 15:35

ARETN Zoologiya İnstitutunda dissertasiya müdafiəsi keçiriləcək

V.Y.Axundov adına Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutunun dissertantı Sultanova Yeganə Əliqulu qızının 2429.01-"Parazitologiya" ixtisası  üzrə "AZƏRBAYCANIN CƏNUB-ŞƏRQİNDƏ AĞCAQANADLARIN FAUNASININ MÜASİR VƏZİYYƏTİ VƏ ONLARIN ARBOVİRUSLARIN KEÇİRİLMƏSİNDƏ ROLU" mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi 15 dekabr 2023-cü il tarixində saat 14:00-da ARETN Zoologiya İnstitutunun nəzdində FD 1.09 Dissertasiya Şurasında keçiriləcək. 

 Elmi rəhbər: 

T.ü.e.d. Akif Əyyub oğlu Salehov

Dissertasiya işinin rəsmi opponentləri 

  1. Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Baytarlıq təbabəti” kafedrasının dosenti, 2429.01 – “Parazitologiya” ixtisası üzrə b.e.d. Etibar Nəsrulla oğlu Məmmədov
  2. ARETN Zoologiya İnstitutunun Parazit-sahib münasibətlərinin biokimyəvi əsasları laboratoriyasının b.e.işçisi, 2429.01 – “Parazitologiya” ixtisası üzrə b.ü.f.d. Nuranə Əli qızı Hacıyeva
  3. Sumqayıt Dövlət Universitetinin Biologiya və onun tədrisi metodikası kafedrasının baş müəllimi 2429.01 – “Parazitologiya” ixtisası üzrə b.ü.f.d. Aysel Nuhbala qızı Ağayeva