НОВОСТИ
956

2024.02.20

ARETN Zoologiya İnstitutunun əməkdaşlarına dosent elmi adı verilib.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən İnstitutun Protozoologiya laboratoriyasının böyük elmi işçiləri, b.ü.f.d. Türkan Qurbanovaya elmi fəaliyyətinə görə biologiya elmləri elm sahəsinin 2429.01-Parazitologiya ixtisası üzrə və b.ü.f.d. Elyanə Tahirovaya elmi fəaliyyətinə görə biologiya elmləri elm sahəsinin 2401.01-Zoologiya ixtisası üzrə, Parazit-sahib münasibətlərin biokimyası laboratoriyasının böyük elmi işçisi, b.ü.f.d. Nuranə Hacıyevaya elmi fəaliyyətinə görə biologiya elmləri elm sahəsinin 2429.01-Parazitologiya ixtisası üzrə dosent adı verilmişdir.

Bu münasibətlə əməkdaşlarımızı ürəkdən təbrik edirik!