Elşən Məmmədov

Adı, Soyadı

Elşən Məmmədov

 

Anadanolduğuyer

Gəncə şəhəri

Təvəllüdü

 02.02.1977

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 

Elmidərəcəsi

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

Elmirütbəsi

 dossent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasınınmövzusu:

 

 

 

 

 

 

- ixtisas şifri

- ixtisasınadı

- mövzununadı

 

 

 

 

 

Yem hazırlayan müəssisənin qüvvəli -qarışıq yem hazırlama xətti üçün təkmilləşdirilmiş üsul və qurğusunun işlənməsi

 

 

3102.01

AQROMÜHƏNDİSLİK

Heyvandarlıqda  və quşçuluqda texnoloji qurğuların səmərəliliyinin artırılma metodları və vasitələrinin təkmilləşdirilməsi

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumisayı

- xaricdə çıxmışelmi əsərlərininsayı

- beynəlxalqbazalardareferatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çapolunan məqalələrin sayı

 

 

42

15

 

8

 

 

 

Müəlliflikşəhadətnamələrininvə patentlərinsayı

 

Kadrhazırlığı:    

- fəlsəfə doktorlarınınsayı

 

Əsaselminailiyyətləri

 

Elmiəsərlərininadları

.

Respublika, beynəlxalqvəxariciölkələrinelmiqurumlarındaüzvlüyü

 

Pedaqojifəaliyyəti

 

Digərfəaliyyəti

 

Təltifvəmükafatları

 

Əsasiş yerivə ünvanı

 

Vəzifəsi

 

Xidmətitel.

 

Mobiltel.

 055 511 00 20

Evtel.

 

Faks

 

Elektronpoçtu

el_mammadov@mail.ru