Mədətov Ramiz İdris oğlu

Adı, Soyadı

 Mədətov Ramiz İdris oğlu

 

Anadan olduğu yer

Ermənıstan Respublikasi, Vardenis rayonu Şişqaya kəndi 

 

Təvəllüdü

 26.09.1959

 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 

Bakı Dövlət Universiteti, biologiya fakultəsi 

 

 

 

Elmi dərəcəsi

biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Elmi rütbəsi

 

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

 

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

2429.01

parazitologiya

Ev toyuqlarınında eymeria cinsinə mənsub parazitlərə qarşı yaranan immunitetin bəzi xüsusiyyətləri 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

11

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:    

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Muəyyən edilmişdir ki, cücələri yüksək patogenliyə (E. tenella) və orta patogenliyə (E.acervulina) malik olan eimerialarin eyni sayda oosistalari ilə yoluxdurduqda timusda, dalaqda və fabrisi kisəsində T-və B-limfositlərin miqdarının artması, birinci növlə yoluxdurma zamanı, ikinciyə nisbətən daha cox olur. Elektrofarez metodunu tətbiq etməklə  E. tenella və E.acervulina növlərinin sporlaşmamış və sporlaşmış oosistaların zülal tərkibinə görə fərqlı olduğu müəyyənləşdirilmişdir. hər iki növün sporlaşmamiş oosistalarından 12, sporlaşmış oosistalardan isə 16 fraksiya ayrılmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1.Eimeria tenella, E.acervulinaoosistalarının antiqen tərkibinin öyrənilməsiç «Sitologiya», т.34, №4, 1992, s.58.

2.E.tenella
lə yoluxdurulmuş və immunizasiya olunan cücələrin limfa iorganlarında Т- və В limfositlərinin miqdarının öyrənilməsi.«Sitologiya», т.34, №4, 1992, с.90.

 3.Sarcocystis fusiformis ilə yoluxmuş camışın (Bubalus bubalus) bəzi biokimyəvi göstəriciləri. Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri. Bakı, Elm, 2013, s.46-51. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrinelmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

 

Vəzifəsi

böyük elmi işçi 

 

 

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

(+994 50) 2063623 

Ev tel.


(+994 12) 4314173

Faks

 

Elektron poçtu