Quliyev Şükür Əvəz oğlu

Şükür Əvəz oğlu Quliyev

İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri

 

 

  Place of birth: Azərbaycan Respublikası, Şuşa şəh.
  Date of birth: 29 noyabr 1968
  Higher Education Institution: ADPU
Scientific Degree: Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru  
Scientific Rank: Dosent
  Title of PhD dissertation:
Specialty Code: 03.00.19
Name of Specialty: Parazitologiya
Title of the Topic: Abşeron yarımadası su hövzələri balıq parazitlərinin ekoloji-coğrafi təhlili
  Title of the Doctor's Dissertation:  
Specialty Code:
Name of Specialty:
Title of the Topic:
  Total Number of Published Works: 27
Number of Scientific Works Printed Abroad: 6
Number of Articles Published in International Journalized Referendums and Indexed Magazines: 2
  Number of Authorship Certificates and Patents:
Staff Training:  
Number of PhD Doctors:
Main scientific results:
Description of scientific works:

► Сравнительный экологический анализ паразитофауны рыб водоемов Апшеронского полуострова.

► Основные итоги и перспективы изучения паразитов водных животных в Азербайджане.

► Формирование паразитофауны некоторых животных под дей¬ствием экологических факторов в условиях Азербайджана.

►  Abşeron su hövzələrində çirklənmənin parazitofaunanm durumuna təsiri.

Member of Republican, International and Foreign Countries Scientific Institutions:
Pedagogical Activity:
Rewards and Awards:
Main Place and Address of Job: AZ1073, Republic of Azerbaijan, Baku city, str. A.Abasov, 1128 back street, 504 block
  Position: İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri
  Telephone:

Work phone: (012) 539 - 73 - 32

Mobile phone: 050 -615- 41- 22

Home phone:

Fax:  

Electron mail:

• sh.quliyew@mail.ru