NEWS
Archive
31.05.2017
Şəfəq Məmmədovanın biоlоgiya üzrə fəlsəfə dоktоru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinin müdafiəsi keçirildi
30.05.2017
New types of pests are identified, causing the greatest damage to winter wheat in Azerbaijan
30.05.2017
Competition announced for design works of employees of scientific of ANAS institutions for 2018
30.05.2017
AMEA Zoologiya İnstitutu ilə REA İ.D.Papanin adına Daxili Suların Biologiyası İnstitutu arasında müqavilə imzalanmışdır
26.05.2017
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
26.05.2017
On Amending the Decree of the President of the Republic of Azerbaijan "On the Application of a New Financial Mechanism in Higher Educational Institutions" dated February 10, 2010
25.05.2017
IV contest of young scientists and specialists
24.05.2017
Discussed the problems facing ANAS
22.05.2017
Profil of ANAS created in the platform Web of Science
19.05.2017
“Elektron test sistemi” üzrə treninqdə iştirak edən AMEA Zoologiya İnstitutunun əməkdaşlarına sertifikatlar təqdim olundu
16.05.2017
ANAS Presidium to be held an extended meeting
12.05.2017
Order of the President of the Republic of Azerbaijan on the 120th anniversary of Bulbul
11.05.2017
Academic Vasim Mammadaliyev was awarded the Golden Chinar Award by the Heydar Aliyev Foundation
10.05.2017
Vikipediya elektron enskilopediyasında faunanın zənginləşdirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir
08.05.2017
Lectures on topic “Structural Biology Methods" to be held
07.05.2017
Heavy bereavement for scientific community of Azerbaijan