Mustafayev Namiq Canəli oğlu

Veb-sayt

 

  

Anadan olduğu yer

Lənkəran rayonu, Yuxarı Nüvədi kəndi 

Təvəllüdü

02 08 1974 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti 

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi adı

 dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad
2401.01 və 2411.01

Zoologiya; İnsan və heyvan fiziologiyası

Çapaq, külmə və şəmayının dəniz və şirin su populyasiyalarının morfobioloji və morfofizioloji xüsusiyyətləri 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

36


10


5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Keçici və yarımkeçici balıqlarının dəniz və şirinsu populyasiyalarının morfobioloji və morfofizioloji xüsusiyyətlərində baş vermiş dəyişiklikləri müəyyən etmiş, onların müxtəlif toxumalarında dəyişilmiş ekoloji şəraitə uyğunlaşmaqla əlaqədar serotonin modullu zulalların dinamikasını öyrənmişdir. Keçici və yarımkeçici balıqların ilkin yaşayış yerlərinin şirinsu hövzələri olması barədə yeni məlumatlar əldə edilmişdir.Azərbaycan faunası üçün iki növ balığı – Amur enlibaşı Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1846) və Koreya kilqarını – Hemiculter leucisculus (Basilewsky, 1855)ilk dəfə olaraq qeyd etmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Изменение активности серотонин­ер­гичес­кой системы в тканях рыб при повышении солености воды // Журнал эволюционной биохи­мии и физиологии. Том 44, №1,  Санкт-Петербург, 2008, c. 60-64.

2. Study of morphological changes in Brown trout (Salmo trutta fario) from Lar Reservoir in IRAN // Annals of Biological Research,

2011, 2 (6), 145-154.

3. АмурскийчебачокPseudorasbora parva (Cyprinidae) – новыйвидвихтиофаунеАзербайджана// РоссийскийЖурналБиологическихИнвазий. №1, Борок, 2013, c. 41-50.

 

4. Адаптивное повышение уровня серотонин-модулируемого антиконсолидационного белка в тканях полупроходных и проходных рыб при повышении солёности воды // Журнал эволюционной биохи­мии и физиологии. Том 49, №6,  Санкт-Петербург, 2013, c. 443-448.

 

5. Sümüklü balıqlar (Osteichthyes) // Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı Kitab”ı, İkinci nəşr, 2013, s. 198-215.

 

6. Azərbaycan faunasında yeni balıq növü – kilqarın Hemıculter leucısculus (Basilewsky, 1855) // Azərbaycan MEA-nın “Məruzələri”, Bakı, 2013,  LXIX cild, № 1, s. 73-79.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiya İnstitutu AZ 1073, Bakı, Keçid 1128, məhəllə 504 

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi 

Xidməti tel.

(+994 12) 5397313 

Mobil tel.

(+994 50) 5312700 

Ev tel.

(+994 12) 4797135 

Faks

 

Elektron poçtu

mustafayev-namik@rambler.ru