DİSSERTASİYA ŞURASI SEMİNARI

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya komissiyası Rəyasət Heyətinin (03 mart 2017-ci il 19 saylı əmri) Dissertasiya şuraları haqqında əsasnamənin 2-ci bəndinə əsasən AMEA Zoologiya İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən D.01.071 dissertasiya şurasına zoologiya (2401.01), entomologiya (2413.01) və parazitologiya (2429.01) ixtisaslarında müdafiəyə təqdim olunmuş işlərin müzakirəsini keçirmək üçün elmi seminarın tərkibi aşağıdakı qaydada təsdiq edilsin:

Sədr:Quliyev Sücəddin Mirzəbaba oğlu- b.ü.e.d.

Sədr müavini:Ələkbərov İlham Xəyyam oğlu- AMEA-nın müxbir üzvü

Katib:R.Ş.İbrahimova –b.ü.f.d., böyük e.i.

Üzvlər:

1.      Topçuyeva Ş.Ə.-b.ü.e.d.

2.      Qaibova H.D.-

3.      Əliyev A.R -b.ü.f.d.

4.      Fətəliyev Q.H.-b.ü.f.d.

5.      Əhmədov B.Ə. -b.ü.f.d.

6.      Hüseynova E.A. -b.ü.f.d.

7.      Həsənova J.V. -b.ü.f.d.

8.      Babayev İ.R. -b.ü.f.d.

9.      İsgəndərov T.M. -b.ü.f.d.

10.  Əhmədov S.B. -b.ü.f.d.

11.  Kərimov T.Ə.-aq.e.ü.f.d.

12.  Seyidli Y.M. -b.ü.f.d.

13.  Hüseynzadə G.A. -b.ü.f.d.

14.  Cəlilov Ə.G. -b.ü.f.d.

15.  Məmmədova F.Z. -b.ü.f.d.

16.  İsgəndərova N.H. -b.ü.f.d.

17.  Mustafayev N.C. -b.ü.f.d.

18.  Aslanov O.X. -b.ü.f.d.

19.  Hacıyeva S.Ə. -b.ü.f.d.

20.  Kərimova İ.T. -b.ü.f.d.

21.  Nuriyeva İ.A. -b.ü.f.d.

Əsas:Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında AAK-nın 03 mart 2017-ci il 19 saylı əmri.