Dissertasiya şurasının tərkibi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 24 fevral 2015-ci il tarixli 58 saylı əmrinə əsasən AMEA Zoologiya İnstitutu nəzdində biologiya elmləri üzrə 2401.01-zoologiya, 2413.01-entomologiya, 2429.01-parazitologiya ixtisaslarında elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən D.01.071 indeksli Dissertasiya Şurasının tərkibi.

1.

 Elşad Əhmədov (sədr)

Biologiya üzrə elmlər doktoru

2.

Xalid Əliyev (sədr müavini)

Biologiya üzrə elmlər doktoru

3. 

Sara Əliyeva (elmi katib)

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

4.

Seyfəddin Əliyev

Akademik

2401.01 

 

     5.

Canbaxış Nəcəfov

Biologiya üzrə elmlər doktoru

2401.01

 

     6.

Qiyas Quliyev

Biologiya üzrə elmlər doktoru

2401.01

 

7.

Natalya Sneqovaya 

Biologiya üzrə elmlər doktoru;

2401.01

 

8.

Sücəddin Quliyev

Biologiya üzrə elmlər doktoru

2401.01

 

9.

Qara Fətəliyev

Biologiya üzrə elmlər doktoru

2429.01

 

10.

Mahir Hüseynov

Biologiya üzrə elmlər doktoru

2429.01

 

11.

Əli Nəsirov

Biologiya üzrə elmlər doktoru

2429.01 

 

12.

Rafiq Çobanov

Biologiya üzrə elmlər doktoru

2429.01 

 

13.

Nailə Mirzəyeva

Biologiya üzrə elmlər doktoru

2413.01

 

14.

Zəkəriyyə Məmmədov

Biologiya üzrə elmlər doktoru

2413.01

 

15.

Rauf Sultanov

Biologiya üzrə elmlər doktoru 

2413.01