2429.01-Parazitologiya


2429.01 - "Parazitologiya" ixtisasında müdafiəyə qəbul edilən iddiaçıların siyahısı

No Soyadı, adı, atasının adı Sayta yerləşdirilmə tarixi Müdafiə tarixi
1 Türkan Firudin qızı Qurbanova   08.04.2016
2 Qara  Hüseynoğlu Fətəliyev   20.05.2016
3      
4      
5