2401.01- Zoologiya


2401.01 - "Zoologiya" ixtisasında müdafiəyə qəbul edilən iddiaçıların siyahısı 

No Soyadı, adı, atasının adı Sayta yerləşdirilmə tarixi Müdafiə tarixi
1 Nizami Ənvər oğlu Novruzov 01 oktyabr 2016 22.04.2016
2      
3      
4      
5