Jalə Vasif qızı Həsənova

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

 

Təvəllüdü

13.11.1963 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi adı 

 dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri
- ixtisasın adı
- mövzunun adı

 

 

03.00.19
parazitologiya
Abşeronda ev quşlarinin təkhüceyrəli (Protozoa, Apicomplexa) parazitləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

36

 

4

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycanın 8 rayonunda ev quşlarının – qaz (Anser anser domesticus), hind toyuğu (Meleagridis dallopavano), ördək (Anas platyrhynchos domesticus) və Coturnix cinsinin bildir­çin­lərinin koksidiofaunasının növ tərkibi dəqiqləşdirilmişdir. Ev quşlarında 19 növ koksidi müəyyən olunmuşdur ki, bu pa­razitlərin 13 növü Azərbaycanda ilk dəfə tapılmışdır. Onlardan 5-i cinsə qədər təyin olunmuşdur.
İlk dəfə olaraq Coturnix cinsindən olan bildirçinlərdə parazitlik edən E.bateri oosistalarının patoqen təsiri, onların sağ qalma və normal inkişafının temperatur sərhədləri müəyyən olun­muş­dur. E.bateri oosistalarının zülal tərkibi, qlutamatde­hid­ro­genaza, aspar­tat- və alaninaminotransferaza fermentlərinin aktiv­liyi öyrənilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1.Azərbaycanda ev qazlarının eymeriyalarının faunası. //IV Ümumrusiya parazitoloji cəmiyyətinin qurultayı,  Sankt-Peterburg, 2008. s.166-169.
2.Azərbaycanın ev su quşlarının və toyuqların koksidiləri. Вестник Запорожский Национальный Университет (Украина), 2011. с.36-42.
3.The dynamics of free amino acids in chicken thigh muscle in experimental eimeriosis” “Journal of Entomology and Zoology studies” 2016, 4, (1), p. 257-261.

Əsas iş yeri və ünvanı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutu,Az1073. Bakı şəh. kecid 1128, məh.504 

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi

Mobil tel.

 (+99450) 240 28 85

Ev tel.

(+99412) 539 39 66

Elektron poçtu

jala@zoology.science.az
has_jal@mail.ru