Lalə Araz qızı Şirinova
Lalə Araz qızı Şirinova
Təhsil Şöbəsinin müdiri
 
 
 
 
 
 
  Anadan Olduğu Yer: Azərbaycan, Bakı
  Təvəllüdü: 12.06.1984
  Bitirdiyi Ali Təhsil Müəssisəsi: Bakı Dövlət Universiteti
  Elmi Dərəcəsi: b.ü.f.d.
  Elmi Rütbəsi:  
  Namizədlik (PhD) Dissertasiyasının Mövzusu:  
İxtisas Şifri: 03.00.09
İxtisas Adı: Entomologiya
Mövzunun Adı: Abşeronda ksilofaqların (Coleoptera) biotənzimlənməsində entomofaqların rolu və onlardan bioloji mübarizədə istifadənin mümkünlüyü
  Çapdan Çıxmış Elmi Əsərlərinin Ümumi Sayı: 13
Xaricdə Çıxmış Elmi Əsərlərinin Sayı: 2
   Elmi Əsərlərinin Adları:

► Abşeron yarımadasında ağaclara zərərverən başlıca ksilofaqların (Coleoptera) morfobioekoloji xüsusiyyətləri və entomofaqları.

 

► Ксилофаги, вредящие лесным насаждениям и их энтомофаги в условиях Апшеронского полуострова Азербайджана.

 

► Azərbaycanda meşə və meyvə ağaclarına zərərverən ksilofaq­ların sayının tənzimlənməsində yırtıcı böcəklərin rolu.

  Respublika, Beynəlxalq və Xarici Ölkələrin Elmi Qurumlarında Üzvlüyü:  
  Pedaqoji Fəaliyyəti:  
  Digər Fəaliyyəti:  
  Təltif və Mükafatları:  
  Əsas İş Yeri və Ünvanı: AMEA Zoologiya İnstitutu, Bakı, 1128-ci keçid, 504-cü məhəllə
  Vəzifəsi: Təhsil Şöbəsinin Müdiri
  Telefon:

Xidməti Telefon:

Mobil Telefon: (055) 774-22-66

Ev Telefonu: (012) 448-69-96

Faks:  
  Elektron Poçtu:

• lala@zoology.science.az

• lala_shirin84@mail.ru