Könül Yaşar qızı Tağıyeva
Beynəlxalq Əlaqələr və Nəşr Şöbəsinin müdir vəzifəsini icra edən
 
 
 
 
 
 
  Anadan Olduğu Yer: Ağdam, Azərbaycan
  Təvəllüdü: 1981
  Bitirdiyi Ali Təhsil Müəssisəsi: Bakı Dövlət Universiteti
  Doktorluq Dissertasiyasının Mövzusu:  
İxtisas Şifri: 2401.01
İxtisasın Adı: Zoologiya
Mövzunun Adı: “Mingəçeviir su anbarının müasir ekoloji şəraitdə makrozoobentosu”
  Çapdan Çıxmış Elmi Əsərlərinin Ümumi Sayı: 14
Xaricdə Çıxmış Elmi Əsərlərinin Sayı: -
Beynəlxalq Bazalarda Referatlaşdırılan və İndeksləşdirilən Jurnallarda Çap Olunan Məqalələrin Sayı: -
   Elmi Əsərlərinin Adları:

► К изучению фауны микро- и макрообрастаний прибрежных вод Абшеронского полуострова Каспийского моря// AMEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri. XXVIII cild. Bakı, Elm, 2006, s. 60 – 67 (Агамалиев Ф.Г.)

 

► Hacı – Həsən və Böyükşor gölləri zooplanktonunun müqayisəli analizinə dair // Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri. Bakı, Elm, 2008, I cild, s. 570 – 573

 

► Hacı-Həsən gölünün zooplanktonu // Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri. Bakı, Elm, 2010, II cild. s. 666 – 671 (Əbdürrəhmanova Z.Y., Nəsrullayeva Ş.Ə.)

 

► История изучения фауны макрозообентоса Мингечаурского водохранилища // AMEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri, Bakı, 2014, cild 32, № 2, s. 150 – 156 (Əliyev A.R.)

 

► Mingəçevir su anbarının makrozoobentosunun öyrənilməsinə dair // Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Gənc alimlərin əsərləri, № 9, Bakı, 2014, s. 132 – 137

 

► Mingəçevir su anbarının Sovxoz Kosa ərazisi və Xanabad körfəzinin makrozoobentosu // Magistrlərin VIII elmi konfransının materialları, Bakı, ADPU, 2015, s. 337-340 (Əliyev S.İ., Abdullayeva J.F.)

  Respublika, Beynəlxalq və Xarici Ölkələrin Elmi Qurumlarında Üzvlüyü: Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti
  Əsas İş Yeri və Ünvanı: AMEA Zoologiya İnstitutu, AZ 1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., A.Abbaszadə küç., 1128 döngə, 504 məhəllə
  Vəzifəsi: Beynəlxalq Əlaqələr və Nəşr Şöbəsinin müdir vəzifəsini icra edən
  Telefon:

Xidməti Telefon:(+994 12) 539 73 71

Mobil Telefon:

Ev Telefonu:

Faks: (+994 1 2) 539 73 53
  Elektron Poçtu:

• k.tagiyeva@zoology.science.az

• kty81@mail.ru