Manafov Asif Abbas oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası,Oğuz ş.  
  
Təvəllüdü 04.01.1959 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə elmlər doktoru  
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD)

dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı 

2429.01

Parazitologiya

"Şimali Azərbaycanda Melanopsis cinsindən olan mollyuskların partenit və serkariləri" 

Doktorluq dissertasiyasının

mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

2401.01 – 2429.01

Zoologiya, Parazitologiya

"Azərbaycanın su hövzələrində Melanopsis praemorsa (L) mollyuskunun trematod faunası (morfologiya, biologiya, ekologiya)" 

Çapdan çıxmış elmi

əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi

əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda

referatlaşdırılan və

indeksləşdirilən

jurnallarda çap olunan

məqalələrin sayı

71

38

15

Əsas elmi nailiyyətləri

Melanopsis cinsli mollyuskların  müxtəlif populyasiyalarının trematod faunasının mikromorfoloji tədqiqi ilk dəfə olaraq aparılmışdır. Elm üçün yeni olan 33 növ trematod serkarisinin mikromorfoloji şəkillləri hazırlanaraq növlər ilk dəfə təsvir edilmişdir. Trematodların morfobioloji quruluşuna dair mühüm təsnifat əhəmiyyətli nəticələr əldə edilmişdir. Trematodların filogenezində bədənin ön hissəsində yerləşən vəzli orqan - virqulanın əmələ gəlmə və formalaşma yolu müəyyən edilmiş və bu strukturun sorucu qurdların taksonomik təyinatında yeri və roluna yenidən baxılmasının vacibliyi göstərilmişdir. Trematodların təsnifatında hetotaksiyanın mühüm əhəmiyyətə malik olduğu original faktlarla göstərilmiş və əlavə olaraq bu əlamətin ancaq differensasiyaedici əlamət kimi deyil, həm də etibarlı inteqrasiyaedici əlamət kimi istifadə edilə biləcəyi (morfoloji cəhətdən uzaq görünən növlərin filogenetik cəhətdən yaxın qohumluğunu  sübut edən) göstərilmişdir. İlk dəfə olaraq melanopsislərin trematod faunasının mövsümdən, mollyuskların yaş və populyasiya strukturundan, su hövzələrinin tipindən asılı olaraq dəyişmə dinamikası əsaslı şəkildə öyrənilmiş, bu proseslərin əsasında duran səbəblər kompleksi ətraflı tədqiq, təhlil və şərh edilmişdir. Respublika ərazisində insan və heyvanlar üçün ciddi patogen əhəmiyyətə malik trematod növlərinin çoxsaylı ocaqları müəyyən edilmiş, bu parazitlərə qarşı müvafiq müalicə və profilaktik tədbirlər aparılması üçün tövsiyyələr hazırlanmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

"1. Манафов А.А. Две новые виргулидные церкарии из пресноводного моллюска Melanopsis praemorza (L.) // Паразитология. Санкт-Петербург: Наука, 2008, т. 42, вып. 6, с. 467- 475.

2. Manafov А.А. Orta Kür hövzəsinin Azərbaycan hissəsində Melanopsis praemorsa (L., 1758) mollyuskunun partenit və serkariləri. Bakı, Nurlar, 2010, 260 s.

3. Манафов А.А. Трематодофауна пресноводного моллюска Melanopsis praemorsa (L.) в водоемах Азербайджана. I. Cercaria rhionica II // Паразитология, Санкт-Петербург: Наука, 2010, т. 44, вып. 6, с. 531- 542.

5. Манафов А.А. Некоторые итоги изучения трематодофауны пресноводного моллюска Melanopsis praemorsa (L.) в водоемах Азербайджана. 2. Новые виргулидные церкарии // Паразитология, Санкт-Петербург: Наука, 2011, т. 45, вып. 1, с. 35- 47.

6. Manafov A. New virgulid cercaria (Trematoda: Lecithodendroidea) from mollusc Melanopsis praemorsa (Melanopsidae) from Azerbaijan water bodies. Morphology and chaetotaxy of Cercaria agstaphensis 11 // Vestnik zoologii, Kyiv: 2011, v. 45, № 2, p. 105-111.

7. Манафов А.А. Некоторые итоги изучения трематодофауны пресноводного моллюска Melanopsis praemorsa (L.) в водоемах Азербайджана. 3. Новые стилетные церкарии // Паразитология, Санкт-Петербург: Наука, 2011, т. 45, вып. 3, с. 205- 219.

8. Манафов А.А. Некоторые итоги изучения трематодофауны пресноводного моллюска Melanopsis praemorsa (L.) в водоемах Азербайджана. 4. Новые циатокотилидные церкарии // Паразитология, Санкт-Петербург: Наука, 2011, т. 45, вып. 4, с. 306- 316.

9. Манафов А.А. Некоторые итоги изучения трематодофауны пресноводного моллюска Melanopsis praemorsa (L.) в водоемах Азербайджана. 5. Морфология Cercaria Metagonimus sp. // Паразитология, Санкт-Петербург: Наука, 2011, т. 45, вып. 5, с. 367- 378.

10. Manafov A. New virgulid cercaria (Trematoda: Lecithodendroidea) from freshwater mollusc Melanopsis praemorsa (Melanopsidae) from Azerbaijan water bodies. Morphology of Cercaria agstaphensis 27 // Vestnik zoologii, Kyiv: 2011, v. 45, № 5, p. 387-392.

11. Manafov A. New virgulid cercaria (Trematoda: Lecithodendroidea) from mollusc Melanopsis praemorsa (Melanopsidae) from Azerbaijan water bodies. Morphology and chaetotaxy of Cercaria agstaphensis 31 // Vestnik zoologii, Kyiv: 2012, v. 46, № 1, p. 3-8.

12. Манафов А.А. Церкарии трематод пресноводного моллюска Melanopsis praemorsa из Азербайджана. 1. Морфология и хетотаксия трех новых видов стилетных церкарий (Trematoda, Plagiorchiida, Lecithodendroidea) // Зоол. журнал, М.: Изд-во Наука, 2012, т. 91, вып. 12, с. 1443-1456.

13. Манафов А.А. Церкарии трематод пресноводного моллюска Melanopsis praemorsa из Азербайджана. 2. Морфология и хетотаксия двух новых виргульных церкарий (Trematoda, Plagiorchiida, Lecithodendroidea) // Зоол. журнал, М.: Изд-во Наука, 2013, т. 92, вып. 4, с. 389-398.

14. Манафов А.А. Церкарии трематод пресноводного моллюска Melanopsis praemorsa из Азербайджана. 3. Новые стилетные церкарии (Trematoda, Plagiorchiida, Lecithodendroidea) // Зоол. журнал, М.: Изд-во Наука, 2013, т. 92, вып. 6, с. 633-640.

"

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Azərbaycan Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Biologiya və Aqrar Elmlər üzrə Ekspert şurasının üzvü, AMEA Zoologiya institutunun Elmi şurasının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti "Qafqaz "universiteti, BDU
Digər fəaliyyəti Beynəlxalq “Qafqaz” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü 
Təltif və mükafatları

Müxtəlif zamanlarda şəxsi işinə yazılmaqla təşəkkür və tərifnamələr almışdır.

İş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiya institutu, AZ 1073, Bakı şəh., A.Abbaszadə küç., keçid 1128, məhəllə 504.

Vəzifəsi Baş elmi işçi
  (+994 12)  397327 
Mobil tel. (+994 50) 3333457 
Ev tel. (+994 12)  4486189 
Faks (+994 12)  5397353 
Elektron poçtu asif_abbasoglu@mail.ru