PHOTOGALLERY

2017.04.14

AMEA Zoologiya İnstitutunda Zəlilərin süni yolla çoxaldılması üzrə ilk nəticə əldə edilmişdir