KONuL ASLAN TApDIgOVA

 

Place of birth

Azerbaijan, Baku 

Date of birth

11.02.1981

Education

Baku State University

Scientific degree

 Doctor of Philosophy in Biology

Title

 

Topic of  PhD thesis:

-         specialty code

-         specialty name

-         topic name

2401.01

Zoology

Primary crustaceans of the Absheron peninsula lakes (species composition, distribution and quantity)

Total number of printed scientific publications:

-          number of scientific publications printed abroad:       

-         number of papers  published in journals indexed and abstracted in international databases

27

 

 2

Names of scientific works

  1. Abşeron yarımadası göllərində Artemia xərçənginin müasir vəziyyəti. Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri, 2-ci hissə,Bakı, “Elm”, 2013, 23-32.  (həmmüəllif Əliyev A.R.)
  2. Xocahəsən və Əmircan göllərinin müasir ekoloji vəziyyəti və göllərdə formalaşmiş ibtidai xərçəngkimilərinin növ tərkibinin müqaisəli analizi. Gənc Alimlərin əsərləri  № 9,  Azərb. Respublikası  GİN,  Azərbaycan  Gənc Alim, Aspirant və Magistrlar Cəmiyyəti,   Bakı , 2014,  “Mütərcim” nəşriyyat və poliqrafiya mərkəzi., s. 138- 144.
  1. Duzlu göldə (Abşeron yarimadasi) Artemia salina L. xərçənginin bəzi bioloji və ekoloji göstəricilərinə dair Zoologiya İnstitutunun  əsərləri, 1-ci hissə, Bakı, “Müəllim”nəşriyyatı, 2014 s. 25-37. (həmmüəllif Əliyev A.R.)
  2. Видовой состав и коэффициент общности низших ракообразных озер Kызылноур и Лебяжье. Вестник Запорозького национального университету, Биологические науки № 1, Украина- Запарожье, 2015, ст.49-55
  1. Сравнительный анализ количественных показателей низших ракообразных озер Aпшеронского полуострова. Journal of Advances in Biology & Earth Sciences., V.1, N.1, 2016,  ст. 156-161.
  1. Xocahəsən gölündə ibtidai xərçəngkimilərin növ tərkibi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 70 illik yubileyinə həsr olunmuş Akademik elım həftəliyi Beynəlxalq Multidissiplinar Forum -2015, 319-320.
  1. Əmircan (Bülbülə) gölündə ibtidai xərçəngkimilərin növ tərkibi. Ümummili lider H. Əliyevin anadan olmasının 93 illiyinə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların IV konfransı , Qafqaz Universiteti, “Şərq-Qərb” nəşriyyatı,  Bakı, 2016, s.291-292
  1. Abşeron yarimadasinin Qirmizi gölünün hidrobioloji xarakteristikasi və göldə  ibtidai xərçəngkimilərin növ təkibi. Gəncə Avropa gənclər Paytaxti – 2016  “XXI əsrdə dünya elminin inteqrasiya prosesləri” gənclərin beynəlxalq elmi forumu, s. 171-173 (həmmüəllif Əliyev A.R.)
  1. Abşeron yarımadası göllərində ekoloji vəziyyət  və ibtidai xərçəngkimilərin  göllərin ekosistemində rolu. Şollar-Bakı su qurğular kompleksinin  100 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi-Praktiki  konfrans, Bakı, 2017, 446-448. (həmmüəllif Əliyev A.R.)

Membership with international and foreign scientific organizations

Azerbaijan Zoological Society

Main place of work and its address

AZ1073, str. A.Abbasov, p.1128, b1 504. Baku city, Azerbaijan Republic

Position

Scientist

Office phone

(+994 12) 539 73 71

Fax

 (+994 12) 539 73 53

E-mail

k.tapdigova@zoology.science.az konultapdiqova@gmail.com