Ələkbərov İlham Xəyyam oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
  
Təvəllüdü 20.11.1948
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD)

dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı 

 

 

2401.01

Zoologiya

“Mingəçəvir, Varvara və Ceyranbatan su ambarlarının plankton infuzorları”

Doktorluq dissertasiyasının

mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

 
2401.01

Zoologiya

“Azərbaycanın şirin sularının infuzorları”

 

Müxbir üzv seçilməsi

- tarix

- ixtisasın adı2007

Zoologiya

Çapdan çıxmış elmi

əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi

əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda

referatlaşdırılan və

indeksləşdirilən

jurnallarda çap olunan

məqalələrin sayı

151

 

82

 

73

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayıƏsas elmi nailiyyətləri

İlk dəfə olaraq elm üçün dəniz sularında (Xəzər, Berinq və Çukot dənizləri, Atlantik okeanın Meksika körfəzi), Azərbaycan, Özbəkistan, Qırğızıstan və Tacikistanın şirin sularında, Azərbaycan, Karpat dağları, Sankt-Peterburq, Tyan-Şan və Sakit Okean adalarının  torpaqlarında sərbəstyaşayan infuzorların 2 yeni fəsiləsi, 12 cinsi və 90 növü təsvir edilmişdir.

Elm üçün ilk dəfə olaraq Azərbaycanın şirin sularında çanaqlı amöblərin 2 fəsiləsi, 6 cinsi və 32 növü təsvir edilmişdir.

Dörd yeni sitoloji metod işlənib hazırlanmışdır ki, onlardan biri üçün müəlliflik şəhadətnaməsi əldə edilmişdir. Sərbəstyaşayan infuzorlar vasitəsi ilə qısa müddət ərzində hüceyrə səviyyəsində neft, ağır metallar və insektisidlərlə çirklənmənin dərəcəsini müəyyən etməyə imkan verən universal bioindikasiya metodu hazırlanmışdır. Bir qədər sonra isə nəticələrin dəqiqliyini artıran, paralel olaraq hüceyrə və populyasiya səviyyələrində toksiklik dərəcəsini müəyyən etməyə imkan verən vahid metod yaradılmışdır. İlk dəfə olaraq sərbəstyaşayan ibtidailərin “kosmopolitzm” nəzəriyyəsinin səhv olduğu sübut edilmişdir və öz məlumatlar əsasında ibtidailər ekoloji qruplara ayrılmış və onların rast gəlmə xüsusiyyətləri müəyyən edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

Sərbəstyaşayan infuzorların atlası (Kinetofragminophora, Colpodea, Olygohymenophora, Polyhymenophora). “Borçalı”, 2005, Bakı. 310 s.Azərbaycanın sərbəstyaşayan infuzorları (ekologiyası, zoocoğrafiyası, praktiki əhəmiyyəti). Bakı, 2012; 520 s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

4 elmi jurnalın redaksiya heyətinin üzvüdür:

“Xəbərlər” (biologiya və tibb)

AMEA Naxçıvan bölməsinin Xəbərləri (Təbiət və texniki elmlər seriyası) – Azərbaycan.

“Journal of Applied Environmentat and Biological Science”-India.

«Юг России», Экология развитие» - Rusiya.

«Вестник Инновационного Евразийского Университета» - Qazaxstan.

Təltif və mükafatları

AMEA-nın 2 Fəxri fərmanı 

İş yeri və ünvanı

AMEA-nın Zoologiya institutu, AZ1073, m.504, k.1128, Baku, Azərbaycan.

Vəzifəsi "Protistologiya" laboratoriyasının müdiri
  (+994 12) 5107532; (+994 12) 5397371
Mobil tel. (+994 50) 3241847
Ev tel. (+994 12) 5525023
Faks (+994 12) 5397353
Elektron poçtu i_alekperov@yahoo.com