Yashar Madat oglu Seyidli

Place of birth

The Republic of Azerbaijan, Zangilan region, Minjivan district

 

Date of birth

27.10. 1958

Higher education institution

Azerbaijan State Pedagogical University

Scientific degree

Doctor of Philosophy on Biology

Scientific rank

Senior scientific worker

Candidacy (PhD) thesis theme:

- specialty code

- name of a profession

- the title of the topic

03.00.19

Parasitologist

Parasitic Fauna of the Big Red Sea Gulf of the Caspian Sea

The total number of published works

- number of works published abroad

- the number of articles published in journals indexed and indexed in international databases

54

8

Number of patents and certificates of authorship

Staff training:

- Number of PhD

Main scientific achievements

 

Names of scientific works

  1. Y.M.Seyidli Ascocotyle coleostoma trematodu və onun Xəzərə düşmə yolları barədə bəzi mülahizələr. Akademik K.İ.Skryabinin 125 illiyinə həsr olunmuş “Parazitologiyanın əsas nəaliyyətləri və inkişaf perspektivləri” Beyn.elmi konfr. Materialları. Moskva, 2004, s. 273-274
  2. Y.M.Seyidli .Xəzər dənizinin Azərbaycan ərazisində geniş yayılan bəzi siyənək növlərinin Anisakis shupakovi Mosgovoy,1951 nematodu ilə yoluxmasının qidalanmadan asılılığı . Zooloqlar cəmiyyətinin elmi əsərləri,II cild, -Bakı, «Elm» , 2010 . səh. 226-229
  3. Y.M.Seyidli, YusubovV.Ş., Məmmədova H.İ. Məmmədov K.İ. Mingəçevir su anbarında çəki balığının (Cyprinus carpio L.) parazit faunasının müasir vəziyyəti.Azərbaycan zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri. 5- ci cild, №1, 2013, səh. 78-81.

Membership of scientific bodies in republican, international and foreign countries

 

Pedagogical activity

 

Other activity

 

Rewards and prizes

Work place and address

AZ 1073, Republic of Azerbaijan, Baku city, Str. A.Abbaszadeh, 1128th side street, 504 th block

Position

Senior scientific worker

Work tel.

(+994 12) 539 73 71

Mobile tel.

 (+994 50) 611 90 81  

Home tel.

  (+994 12) 477 59 08

Fax

Email

• y.seyidli@zoology.science.az
• yashar.seyidli@.mail.ru