Vusala Saleh Narimanova

Place of birth

The Republic of Azerbaijan, Sumgayit city

Date of birth

January 5, 1987

 Higher Education Institution

Baku State University

 Total number of printed works

- number of scientific works printed abroad

- number of articles published in journals indexed and indexed in international databases

7

2

1

Description of scientific works

  1. Nərimanova V.S. Abşeronda C.aurata L., 1758 növünün (Coleoptera, Scarabaeidae) inkişaf xüsusiyyətləri // Zoologiya institutunun əsərləri, Bakı, 2015, cild 33, №2, s.105-112.
  2. Nərimanova V.S., Əhmədov B.Ə. Azərbaycanın Böyük Qafqaz təbii vilayətinin bəzi rayonlarında tüklü maralçanın (Coleoptera, Scarabaeidae, Cetoniinae, Epicometis) inkişafı // Zoologiya institutunun əsərləri, Bakı, 2015, cild 33, №1, s.136-140.
  3. Nərimanova V.S., Əhmədov B.Ə. Cetonia aurata Linnaeus, 1758 (Coleoptera, Scarabaeidae, Cetonia) populyasiyasının fizioloji göstəriciləri // Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri, Bakı, 2015, cild 7, №1, s.99-104.
  4. Нариманова В.С. Некоторые биоекологические особенности Cetonia aurata Linnaeus, 1758 (Coleoptera, Scarabaeidae, Cetonia) Большого Кавказа Азербайджана // Вiсник Запорiзького нацiонального унiверситету. Бiологiчнi науки. 2015, №2, с.108-114.
  5. Yusifov E.F., Ahmadov B.A., Narimanova V.S. Diversity study of scarab beetles belonging to the subfamily cetoniinae spread in the natural region of the Greater Caucasus of Azerbaijan // Journal of Entomology and Zoology studies, India, 2016, p.1118-1122. (http://www.entomoljournal.com/archives/2016/vol4issue5/PartO/4-5-85-470.pdf ).

Main Place of Work and Title

AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., A.Abasovküç., 1128 döngə, 504 məhəllə

Title

İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin müdiri

Work phone

 (012) 539 73 32

Mobile phone

Home phone

 

Fax

Electron mail

• vusala@zoology.science.az

• rusvus@mail.ru