ANVAR GOYCHA JALILOV

Place of birth

Gazakh region, Republic of Azerbaijan

Date of birth

 31.07.1962 

Higher education institution

Baku State University

Scientific degree

PhD in Biology

Scientific rank

 Docent

Candidacy (PhD) thesis theme:

 

 

- specialty code

- name of a profession

- the title of the topic

 

 

2401.01

Zoology

Southern Cortex Cancer (Species, Quantity, Bioecological Characteristics, Importance) 

The total number of published works

-          number of works published abroad

-          the number of articles published in journals indexed and indexed in international databases

45

16

 

 

Staff training:

- Number of PhD

 

Main scientific achievements

 1. studied the species composition, quantities, and bioecological features of renal cancers of the Caspian Sea

2. The effects of global climate change on the spread of Mesoplankton in the Caspian Sea.

3. Estimated feedstocks of sturgeon infants in the Kuražzī district of the Caspian Sea.

Names of scientific works

1. Cənubi Xəzərdə kürəkayaqlı xərcənglərin növ və miqdar tərkibi. // Azərbaycan EA xəbərləri, biologiya elmləri ser., Bakı: Elm, 1998, №1 – 6, s. 88 – 92

2. Global istiləşmənin Xəzər mezoplanktonunun yayılmasına təsiri.  // “XXI əsrdə su bioloji resurslarının qorunması və bərpa olunması problemlərinin öyrənilməsi”  adlı beynəlxalq elmi – praktiki konfransın materialları. 2007, Həştərxan, Rusiya, s. 146 – 148. (rus.d.), (Əliyev A.R.)

3. Xəzər dənizinin Kürağzı rayonunda nərə körpələrinin yem bazasının qiymətləndirilməsi.   // “Okeanoloji tədqiqatların müasir metod və vasitələri”  МСОИ-2011 adlı XII beynəlxalq elmi – texniki konfransın materialları. Moskva, Rusiya, 2011, cild .1, s. 197 – 201. (rus d.)

4. Xəzər dənizi mezoplanktonunun əsas qruplarının (Rotatoria, Cladocera, Copepoda) növ və miqdar tərkibi. // AMEA-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2014, cild 69, №2, s.57 – 67. (Ələkbərov İ.X.)

Membership of scientific bodies in republican, international and foreign countries

 Member of the Azerbaijan Zoological Society

Pedagogical activity

Other activity

 

Rewards and prizes

Work place and address

Az. 1073, A. Abbaszade Street, passage 1128, block 504, Institute of Zoology of ANAS

Position

Leading researcher

Work tel.

(012) 539-73-71

Mobile tel.

(+994 50) 480-75-84

Home tel.

 (+994 12) 434-02-28 

Fax

Email

anvar@zoology.science.az