Sabina Nizami gizi Bunyatova
Senior Scientific Worker
 
 
 
 
 
 
  Place of Birth: The Republic of Azerbaijan, Baku city
  Date of Birth: 21.02.1983
  Higher Educational Institute: Baku State University
  Scientific Degree: PhD in biology
  Scientific Rank: Senior scientific worker
  Title of PhD Dissertation:  
Specialty Code: 2401.01
Name of Specialty: Zoology
Title of the Topic: Bioecological features of southeastern Azerbaijan (Colubridae)
  Total Number of the Printed Works: 28
Number of Scientific Works Printed in Abroad: 6
Number of Articles Published in International Journalized Referendums and Indexed Magazines: 5
   Number of Authorship Certificates and Patents:  
  Staff Training:  
Number of PhD Doctors: 2
Main activities:

1. To study the current state of rare and endangered species of birds included in the Red Book of Azerbaijan and to prepare scientifically justified recommendations for their protection, number increase and rational use. 2. Enrichment of the Museum's collection of funds. 3. Catalog development.

   Main Scientific Achievements:

S.B.Bunyatova's scientific activity is devoted to the study of faunistic features, biodiversity, systematics, ecology of seas and reptiles, including snakes (Serpentes), as well as preservation of rare species.

   Names of Scientific Works:

► Bünyatova S.N. azərbaycanın cənub-şərq hissəsində bəzi təlxə növlərinin ekologiyası və morfometrik xüsusiyyətləri // İnnovasion Avroasiya jurnalının xəbərləri, Pavlodar, Qazaxıstan, 2011, səh. 188-193 (rus dilində)

 

► Bünyatova S.N., Əhmədov S.B., Cəfərov A.R. Talış herpetofaunasının ekoloji təhlili // Rusiya Elmlər Akademiyası, Samara elmi mərkəzinin xəbərləri, 2012, T. 14, №1, səh. 144-149 (rus dilində).

 

► Kukuşkin O., Isgəndərov T., Əhmədov S., Bünyatova S., Zinenko A. Azərbaycanın şimal-qərbində gürzələrin oxşarlığı rəyləri ilə, Cənubi Qafqazda Vipera eriwanensis (Serpentes: Viperidae) yayılmasına dair əlavələr // herpetoloji qeydlər, Cild 5, 2012

 

► Bünyatova S.N., Cəfərova S.Q. Adi suilanının (Natrix natrix Linnaeus, 1758) yayılmasına və ekologiyasına dair// Zoologiya İnstitutunun əsərləri, cild 31, N1, Bakı, 2013

 

► Cəfərova S.Q., Əhmədov S.B., Bünyatova S.N., Əsgərova S.Ə. Azərbaycanda yayılmış suda-quruda yaşayanların və sürünənlərin təyinedicisi. AzTU nəşriyyatı, 2014, 148 səh.

  Member of Republican, International and Foreign Countries’ Scientific Institutions: • Azerbaijan Zoological Society
• Chairman of Young Scientists and Specialists of the Institute of Zoology
  Pedagogical Activity:  
  Other Activities:  
  Rewards and Awards:  
  Main Place and Address of Job: AZ1073, Republic of Azerbaijan, Baku city, str. A.Abasov, 1128 back street, 504 block
  Title: Senior Scientific Worker
  Telephone:

Work phone: (+994 12) 439 73 71

Mobile phone: (+994 55) 759 96 98

Home phone: (+994 12) 375 81 54

Fax:  
  Electron Mail:

• sabina@zoology.science.az

• s_bunyatova@mail.ru