Sabina Nizami gizi Bunyatova

Sabina Nizami gizi Bunyatova

Head of Zoological Museum

 

 

  Place of birth: The Republic of Azerbaijan, Baku city
  Date of birth: 21.02.1983
  Higher Education Institution: Baku State University
Scientific Degree: PhD in biology, Assistant professor
Scientific Rank:
  Title of PhD dissertation:
Specialty Code: 2401.01
Name of Specialty: Zoology
Title of the Topic: Bioecological features of southeastern Azerbaijan (Colubridae)
  Title of the Doctor's Dissertation:  
Specialty Code: 50
Name of Specialty: 12
Title of the Topic: 5
  Total Number of Published Works:
Number of Scientific Works Printed Abroad:
Number of Articles Published in International Journalized Referendums and Indexed Magazines:
  Number of Authorship Certificates and Patents:
Staff Training:  
Number of PhD Doctors:
Main scientific results:

devoted to the study of faunistic features, biodiversity, systematics, ecology of seas and reptiles, including snakes (Serpentes), as well as preservation of rare species.

Description of scientific works:
  1. Bünyatova S.N. azərbaycanın cənub-şərq hissəsində bəzi təlxə növlərinin ekologiyası və morfometrik xüsusiyyətləri // İnnovasion Avroasiya jurnalının xəbərləri, Pavlodar, Qazaxıstan, 2011, səh. 188-193 (rus dilində)
  2. Bünyatova S.N., Əhmədov S.B., Cəfərov A.R. Talış herpetofaunasının ekoloji təhlili // Rusiya Elmlər Akademiyası, Samara elmi mərkəzinin xəbərləri, 2012, T. 14, №1, səh. 144-149 (rus dilində).
  3.  Kukuşkin O., Isgəndərov T., Əhmədov S., Bünyatova S., Zinenko A. Azərbaycanın şimal-qərbində gürzələrin oxşarlığı rəyləri ilə, Cənubi Qafqazda Vipera eriwanensis (Serpentes: Viperidae) yayılmasına dair əlavələr // herpetoloji qeydlər, Cild 5, 2012
  4. Bünyatova S.N., Cəfərova S.Q. Adi suilanının (Natrix natrix Linnaeus, 1758) yayılmasına və ekologiyasına dair// Zoologiya İnstitutunun əsərləri, cild 31, N1, Bakı, 2013
  5. Cəfərova S.Q., Əhmədov S.B., Bünyatova S.N., Əsgərova S.Ə. Azərbaycanda yayılmış suda-quruda yaşayanların və sürünənlərin təyinedicisi. AzTU nəşriyyatı, 2014, 148 səh
Member of Republican, International and Foreign Countries Scientific Institutions: Azerbaijan Zoological Society
Pedagogical Activity:
Rewards and Awards:
Main Place and Address of Job: AZ1004, Republic of Azerbaijan, Baku city, str. A.Abasov, 1128 back street, 504 block
  Position:
  Telephone:

Work phone: (+994 12) 539 73 27

Mobile phone: 

Home phone: 

Fax:  

Electron mail:

s_bunyatova@mail.ru