Quliyev Şükür Əvəz oğlu

Anadan olduğu yer

Şuşa

Təvəllüdü

29 noyabr 1968

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

ADPU

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi

 Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

 

-ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

2429.01

Parazitologiya

Abşeron yarımadası su hövzələri balıq parazitlərinin ekoloji-coğrafi təhlili

Çapdançıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

23

3

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 1

Kadr hazırlığı:    

- fəlsəfə doktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri

Ilk dəfə olaraq Abşeron yarımadası su hövzələrində balıq parazitlərinin növ tərkibini müəyyən etmiş, balıqlar üçün patogen olan 26 növ balıq parazitinin olduğunu müəyyən etmiş və onlarla mübarizə üsullarını təklif etmişdir. Onun tərəfindən ilk dəfə Abşeron yarımadası su hövzələrinin balıq parazitlərinin ekoloji-coğrafi təhlili verilmiş, onların epizootoloji və epidemioloji analizi aparılmışdir.

Elmi əsərlərinin adları

  1.  Сравнительный экологический анализ паразитофауны рыб водоемов Апшеронского полуострова.
  2.  Основные итоги и перспективы изучения паразитов водных животных в Азербайджане.
  3. Формирование паразитофауны некоторых животных под дей¬ствием экологических факторов в условиях Азербайджана.
  4. Abşeron su hövzələrində çirklənmənin parazitofaunanm durumuna təsiri.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti

Pedaqoji fəaliyyəti

 Müəllimləri təkmilləşdirmə institutunda mühazirəçi, litsey və məktəbdə müəllim (2011-ci ilədək)

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiya İnstitutu  (AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., A.Abasovküç., 1128 döngə, 504 məhəllə)

Vəzifəsi

İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin Müdiri 

Xidməti tel.

(012) 539 - 73 - 32

Mobil tel.

050 -392 - 20 - 14

Ev tel.

 

Faks

Elektron poçtu

sh.quliyew@mail.ru