NEWS
Archive
06.04.2017
"Magistrate 2017" competition to be held in ANAS
06.04.2017
Central Botanical Garden grown 31 new rose varieties
06.04.2017
AMEA Zoologiya İnstitutunda elmi işçilərin attestasiyası keçirildi
05.04.2017
Azerbaijani science faced a heavy loss
05.04.2017
Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin növbəti büro iclası keçirildi
05.04.2017
"Essays on the history of zoology in Azerbaijan (1902-1980)" book published
05.04.2017
Azerbaijani science faced a heavy loss
05.04.2017
Next bureau assembly of the Division of Biological and Medical Sciences
04.04.2017
“Climate changes and chemical reagents – new searches in sericulture” international conference held
04.04.2017
Azerbaijan scientists got vital documents on stages of science development in Russia
03.04.2017
AMEA ZOOLOGİYA İNSTİTUTU ÖLKƏ MƏTBUATININ GÖZÜ İLƏ
03.04.2017
AMEA ZOOLOGİYA İNSTİTUTU ÖLKƏ MƏTBUATININ GÖZÜ İLƏ
03.04.2017
AMEA ZOOLOGİYA İNSTİTUTU ÖLKƏ MƏTBUATININ GÖZÜ İLƏ
03.04.2017
Botanical garden of Nakhchivan Branch planted new trees and decorative flower bushes
03.04.2017
Azərbaycanda qansoran ağcaqanadların mikrosporidilərinin öyrənilməsi perspektivləri istiqamətində elmi araşdırmalar aparılır
31.03.2017
AR DGK Balakən Gömrük İdarəsinin gömrük postunda gömrük nəzarətindən gizlədilmiş buynuzlar aşkar edilmişdir