NEWS
Archive
05.04.2017
"Essays on the history of zoology in Azerbaijan (1902-1980)" book published
05.04.2017
Azerbaijani science faced a heavy loss
05.04.2017
Next bureau assembly of the Division of Biological and Medical Sciences
04.04.2017
“Climate changes and chemical reagents – new searches in sericulture” international conference held
04.04.2017
Azerbaijan scientists got vital documents on stages of science development in Russia
03.04.2017
AMEA ZOOLOGİYA İNSTİTUTU ÖLKƏ MƏTBUATININ GÖZÜ İLƏ
03.04.2017
AMEA ZOOLOGİYA İNSTİTUTU ÖLKƏ MƏTBUATININ GÖZÜ İLƏ
03.04.2017
AMEA ZOOLOGİYA İNSTİTUTU ÖLKƏ MƏTBUATININ GÖZÜ İLƏ
03.04.2017
Botanical garden of Nakhchivan Branch planted new trees and decorative flower bushes
03.04.2017
Azərbaycanda qansoran ağcaqanadların mikrosporidilərinin öyrənilməsi perspektivləri istiqamətində elmi araşdırmalar aparılır
31.03.2017
AR DGK Balakən Gömrük İdarəsinin gömrük postunda gömrük nəzarətindən gizlədilmiş buynuzlar aşkar edilmişdir
31.03.2017
“Genocide policy committed against Azerbaijanis” scientific conference held
31.03.2017
French scientists: Guba burial is a living example for bringing to the world community the true face of Armenian nationalists
31.03.2017
AMEA Zoologiya İnstitutunun Elmi Şurasında Parazitologiya laboratoriyasının e.i., b.ü.f.d. Fuad Hüseynəli oğlu Rzayevin elmi seminarı keçirildi
30.03.2017
The book "Azerbaijan National Idea in the Age of Global Transformations" by Academician Ramiz Mehdiyev published in Moscow
29.03.2017
The scientific activity of registered candidates for ANAS DBMS active members and corresponding members