NEWS
Archive
02.05.2017
Gənc alimimiz Alman Akademik Təqaüd proqramını qazanmışdır
02.05.2017
The results of elections on the post of ANAS Vice-President and Academician-Secretary of two scientific departments published
02.05.2017
Presidium of Azerbaijan National Academy of Sciences presents the results of the elections to the membership of ANAS
01.05.2017
SEYFƏDDİN ƏLİYEV - TƏHLİL
01.05.2017
2nd republic conference “Heydar Aliyev and Azerbaijan culture” to be held
01.05.2017
NEPENTES
01.05.2017
Institute of Physiology achieved important physiological results
28.04.2017
ANAS General Meeting organized scientific achievements the exhibition
28.04.2017
Corresponding member of ANAS Nargiz Pashayeva awarded the "Gold Medal after Nizami Ganjavi"
28.04.2017
AMEA Zoologiya İnstitutunun əməkdaşlarının Mingəçevir Elmi-Təcrübə Dayaq Məntəqəsinə ekspedisiyası təşkil olundu
27.04.2017
Winners of the IV republican competition awarded for achievements in the field of invention
26.04.2017
AMEA Zoologiya İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən Azərbaycan faunası haqqında məlumatlar vikipediaya yerləşdiriləcək
25.04.2017
Making batteries from waste glass bottles
25.04.2017
Participants of the IV International Scientific Conference on "The Genocide of Turkic-Muslim Peoples in the XX centure"
25.04.2017
IV International scientific conference “Genocides against Turkic-Moslem peoples in the XX century” kicked off
25.04.2017
Produced by ANAS "White Naphthalan Oil" registered in Saudi Arabia as a cosmetic product