1013

"Azərbaycanda şəkər çuğundurunun zərərvericiləri (böcəklər və kəpənəklər), təsərrüfat əhəmiyyətli növlərin bioekoloji xüsusiyyətləri və onlarin bioloji tənzimlənməsində entomofaqlarin rolu": fəlsəfə doktoru dissertasiyası

934

“Abşeron bölgəsində qoyunların başlıca helmintoz torədicilərinin bioekoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi” : fəlsəfə doktoru dissertasiyası

925

Böyük Qafqaz təbii vilayətinin Eritreid (Acariformes: Actinedida: Erythraeidae) gənələrinin fauna, sistematika və ekologiyası: fəlsəfə doktoru dissertasiyası

925

“Abşeron yarımadasının urbanlaşmış ərazilərinin müasir herpetofaunası” : fəlsəfə doktoru dissertasiyası

1117

“Azərbaycanda leşyeyən quşların (Aegypius monachus, Gyps fulvus, Neophron percnopterus, Gypaetus barbatus) yayılması, biologiyası və mühafizəsi” elmlər doktoru dissertasiyası

1121

“Naxçıvan MR ərazisində ev su quşlarında geniş yayılan helmintlərin ekomorfoloji xüsusiyyətləri və onlara bitki mənşəli preparatların antihelmint təsiri” fəlsəfə doktoru dissertasiyası

1299

"Naxçıvan Muxtar Respublikasında azsaylı quru onurğalı heyvanların faunası və ekologiyası" elmlər doktoru dissertasiyası

1307

Fauna and ecology of spiders (Arachnida, Araneae) of Ganja-Gazakh region: Ph.D. dissertation

1292

Dissertation of Doctor of Philosophy: The fauna and ecology of testate amoebae in fresh water bodies of the Lankaran natural areas