1074

"Kürətrafı göllərin iynəcə (Odonata) sürfələri (növ tərkibi, miqdarı, biologiyası, ekologiyası)" : fəlsəfə doktoru dissertasiya işi

İddiaçı: Sənubər Quliyeva Abdulla qızı

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya: Kürətrafı göllərin iynəcə (Odonata) sürfələri (növ tərkibi, miqdarı, biologiyası, ekologiyası)

İxtisas: 2401.01. – Zoologiya

Elm sahəsi: Biologiya

Elmi rəhbər: Biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Adil Rüstəm oğlu Əliyev

Rəsmi opponentlər: Biologiya elmləri doktoru, dosent Qiyas Nağı oğlu Quliyev, biologiya elmləri doktoru, dosent Vəfa Fərman qızı Məmmədova, biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Qaçay Köçəri oğlu İsmayılov

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən FD 1.09 Dissertasiya Şurası

3 iyun 2022-ci il tarixində saat 12:00-da AMEA Zoologiya İnstitutunun Dissertasiya şurasında AMEA Zoologiya İnstitutu “Hidrobiologiya” laboratoriyasının dissertantı Quliyeva Sənubər Abdulla qızının 2401.01  "Zoologiya" ixtisası üzrə "Kürətrafı göllərin iynəcə (Odonata) sürfələri (növ tərkibi, miqdarı, biologiyası, ekologiyası)" mövzusunda fəlsəfə doktorluğu üzrə dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək.

Fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasının tam mətni 

Fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasının avtoreferatı: Azərbaycan dilində

Fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasının avtoreferatı: ingilis dilində