857

"Lənkəran-Astara bölgəsində subtropik bitkilərin zərərvericiləri və onların entomofaqları" : fəlsəfə doktoru dissertasiya işi

İddiaçı: Nəzakət Mirsahib qızı Abasova

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya: Lənkəran-Astara bölgəsində subtropik bitkilərin zərərvericiləri və onların entomofaqları

İxtisas: 2413.01 – Entomologiya 

Elm sahəsi: Biologiya

Elmi rəhbər: Biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ellada Ağaməlik qızı Hüseynova

Rəsmi opponentlər: Biologiya elmləri doktoru, professor Rauf Lütfəli oğlu Sultanov, biologiya elmləri doktoru, dosent Natalya Yuryevna Sneqovaya, biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Mahir Musa oğlu Məhərrəmov

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən FD 1.09 Dissertasiya Şurası

Fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasının tam mətni 

Fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasının avtoreferatı: Azərbaycan dilində

Fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasının avtoreferatı: ingilis dilində