ANNOUNCEMENTS
1484 Archive

2017.10.23 08:12

Xarici Dil Kursları və İnsan Resursları Üzrə Kurslar

XARİCİ DİL KURSLARI:

 • İngilis dili,
 • Rus dili,
 • Fransız dili,
 • Alman dili,
 • Ərəb dili,
 • Fars dili,
 • İspan dili,
 • İtalyan dili,
 • Yapon dili.

 

KurslarınProqramı 6 səviyyədənibarətdir:

 1. A1 – Beginner level (Başlanğıc Səviyyə)
 2. A2 – Elementary level (Elementar Səviyyə)
 3. B1 – Pre-Intermediate level (Aşağı Orta Səviyyə)
 4. B2 - Intermediate level (Orta Səviyyə)
 5. C1 – Upper Intermediate level (yüksək orta Səviyyə)
 6. C2 – Advanced level (Mükəmməl  səviyyə)

 

 

Kurslarımızda habelə IELTS, TOEFL sistemi üzrə hazırlıqlar təklif olunur.

Kurslar İnstitutun binasında yüksək ixtisaslı yerli və ya xarici müəllimlər tərəfindən keçiriləcək.

Kursları bitirən hər bir tələbəyə Sertifikat təqdim olunacaq.

 

İNSAN RESURLARI ÜZRƏ KURSLAR:

Kursların tərkibi aşağıdakı istiqamətlərdə nəzərdə tutulmuşdur: 

 1. İnsan resurslarının idarə edilməsi haqqında ilkin anlayış, funksiyaları və fəaliyyəti;
 2. İş analizinin hazırlanması və aparılması və vəzifə təlimatları və s. hazırlanması;
 3. İşə qəbul, onun aparılması, sənədlərlə iş və orientasiya;
 4. Əmək münasibətləri və işə qəbul;
 5. Əmək müqaviləsi, onun hazırlanması və müvafiq hüquqi tələblər;
 6. Əmək məcəlləsi, sınaq müddəti, iş rejimi, işçinin işdən kənarlaşdırılması və s.;
 7. Tabel uçotu və iş vaxtı;
 8. Əmək kitabçasının uçotu;
 9. Attestasiyanın növləri, hazırlanması və keçirilməsi;
 10. Məzuniyyətlərin növləri;
 11. Təlim və inkişaf.