ANNOUNCEMENTS
1612 Archive

2017.10.23 08:25

Serpentologiya və serpentoloji xidmət Kursu və Turizm Bələdçiliyi Kursu

“Serpentologiya və serpentoloji xidmət” kursu və ya təlimi kursu

 

        Kursun məqsədi: İlanlara qarşı təhlükəsizlik tədbirlərini yerinə yetirmək üçün  

        xüsusi sertifikat təqdim etməklə mütəxəssis (serpentoloq) hazırlamaq

 

        Kursun müddəti: 1,5 ay

        Kursun qiyməti: müqavilə əsasında

TURİZM BƏLƏDÇİLİYI KURSLARI:

Kurslar Azərbaycan və ya Rus dillərində keçirilir. 

Kurslar zamanı bələdçilərə Azərbaycanın müxtəlif turizm marşrutları üzrə mədəni və təbii irs haqqında məlumatlar veriləcək. Bələdçilər ərazilərin maddi və qeyri-maddi abidələri ilə yanaşı, maraqlı təbiət kompleksləri (qocaman ağaclar, şəlalələr, mağaralar, palçıq vulkanları və s.) haqqında geniş məlumatlar əldə edəcək. 

Kursu bitirənlərə Sertifikat təqdim olunacaq və “Azərbaycan ekoturizm potensialı” adlı illustrativ kitab veriləcək.