ANNOUNCEMENTS
1902 Archive

2017.10.23 08:02

Quşçuluq və Göl balıqçılığı Kursları

 

“Quşçuluq” kursu

 1. Ev quşları və onların təsərrüfat əhəmiyyəti haqqında ümumi məlumat.
 2.  Bildirçin təsərrüfatının yaradılması haqqında.
 3. Bildirçinin biologiyası və təsərrüfat əhəmiyyəti.
 4. Qırqovulun biologiyası və təsərrüfat əhəmiyyəti.
 5. Quşların əsas xəstəlik və zərərvericiləri  və onlara qarşı profilaktik tədbirlər.
 6. Quşların süni şəraitdə çoxaldılma yolları.

 

Göl balıqçılığı kursları

 1. Süni balıqartırma, əmtəə balıqçılığının tarixi, balıq və balıq məhsullarının insan həyatında əhəmiyyəti
 2. Balıqartırma üçün istifadə oluna bilən su hövzələrinin tipləri və onların fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri
 3. Balıqların təbii qidaları, balıqartırma gölləri, əmtəəlik balıqçılığın sistemləri və onların dövriyyəsi
 4. Əmtəəlik balıqçılığın biotexnologiyası və onun intensivləşdirilməsi
 5. Göl və nohurlarda əmtəəlik yetişdirilən balıqlar
 6. Əmtəəlik təsərrüfatlarda balıqların ovlanması, diri balıqların daşınması
 7. Kombinə edilmiş əmtəəlik balıq-ördək təsərrüfatı, balıqların təbii düşmənləri
 8. Əmtəəlik yetişdirilən balıqların xəstəlikləri və profilaktika tədbirləri
 9.  Əmtəəlik göl balıqçılığı, soyuqsevən balıqların yetişdirilməsi, qızılxallı balıqçılıq təsərrüfatlarını yaratmaq üçün tələb olunan şərtlər
 10. Əmtəəlik balıqların tor qəfəslərdə yetişdirilməsi, balıqçılıq təsərrüfatlarında sənədləşmələrin aparılması
 11. Bəzi xarici ölkələrin əmtəəlik balıqyetişdirmə təcrübəsindən