FOTOQALAREYA

2021.12.24

İlk dəfə Böyük Qafqaz təbii vilayətinin Azərbaycan hissəsində eritreid gənələrinin faunasının zoocoğrafi analizi aparılıb