Əliyeva Sara İsmayıl

Sara İsmayıl qızı Əliyeva

Elmi katib

  Anadan Olduğu Yer: Azərbaycan Respublikası, Qubadlı rayonu 
  Təvəllüdü: 27.06.1981
  Bitirdiyi Ali Təhsil Müəssisəsi:

Bakı Dövlət Universiteti 

Elmi Dərəcəsi: Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Elmi Rütbəsi:
  Namizədlik (PhD) Dissertasiyasının Mövzusu:
İxtisas şifri:

03.00.08

İxtisasın adı:

Zoologiya

Mövzunun adı: “Şəmkir su anbarı vətəgə balıqları (çəki, çapaq, sıf) körpələrinin biologiyası” 
  Doktorluq Dissertasiyasının Mövzusu:  
İxtisas şifri:
İxtisasın adı:
Mövzunun adı:
  Çapdan Çıxmış Elmi Əsərlərinin Ümumi Sayı: 24
Xaricdə Çıxmış Elmi Əsərlərinin Sayı: 4
Beynəlxalq Bazalarda Referatlaşdırılan və İndeksləşdirilən Jurnallarda Çap Olunan Məqalələrin Sayı: 3
  Müəlliflik Şəhadətnamələrinin və Patentlərin Sayı:
Kadr hazırlığı:  
Fəlsəfə Doktorlarının Sayı:
Əsas Elmi Nailiyyətləri: Şəmkir su anbarında məskunlaşmış çapaq, çəki və sıf  balıqlarının strukturu, çoxalma biologiyasını ətraflı tədqiq etmiş, balıq körpələrinin bioloji xüsusiyyətləri öyrənilmişdir.
   Elmi Əsərlərinin Adları:
  1. Əliyeva S.İ. Şəmkir su anbarında çapaq-Abramis brama orientalis Berg və çəki-Cyprinus carpio (Linne) populyasiyalarının strukturu və ekologiyası Azərbaycan Aqrar elmi, 2010 № 3-4, səh.124-126.
  2. Кулиев З.М., Алиева С.И. Биологические особенности молоди леща (Аbramis brama orientalis Berg), caзана (Cyprinus carpio Linne) и судака (Sander lucioperca Linne) Шамкирского водохранилища (Бассейн р.Куры) / Первые международные Беккеровские чтения (27-29 мая 2010), часть, Волгоград, 2010, стр. 425-428.
  3. Aliyeva S.I On feeding of carp, bream and zander fries in the Shamkir reservoir // Вестник Инновационного Евразийского университета, Павлодар, Казахстан,N 1 (45) 2012. стр. 134-138.
  4. Алиева С.И. Cезонного распространения по различным годам мальков леща, сазана и судака  в Шамкирском водохранилище // Вестник ЗНУ, серия биологические науки 2013 №2 səh. 73-78
  5. Алиева С.И. Ихтиопланктон в планктонном сообществе в Мингечаурском водохранилище // Вестник Харковского Национального университета им.В.Н. Каразина. Серия: Биология. Том 25 (2015) стр.295-299.
Respublika, Beynəlxalq və Xarici Ölkələrin Elmi Qurumlarında Üzvlüyü:
Pedaqoji Fəaliyyəti: Bakı Dövlət Universiteti
Digər Fəaliyyəti: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Biologiya elmləri və aqrar elmlər üzrə ekspert şurasının elmi katibi
Təltif və Mükafatları: AMEA Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin Fəxri Fərmanı
  Əsas İş Yeri və Ünvanı: AMEA Zoologiya İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., A.Abasovküç., 1128 döngə, 504 məhəllə
  Vəzifəsi: Elmi katib
  Telefon:

Xidməti Telefon: (012) 539 73 53 

Mobil Telefon: 

Ev Telefonu: 

Faks:  (+994 12) 539 73 53 

Elektron Poçtu:

scientific_secretary@zoology.science.az

sara.aliyeva1981@gmail.com