Bünyatova Səbinə Nizami qızı

Anadan olduğu yer

Bakı şəhəri 

Təvəllüdü

21.02.1983 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti 

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi adı

Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad
03.00.08

Zoologiya

Cənub-şərqi Azərbaycanın təlxələrinin (Colubridae) bioekoloji xüsusiyyətləri 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

28


6


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

S.N.Bunyatovanın elmi fəaliyyəti suda-quruda yaşayanların və sürünənlərin, o cümlədən ilanların (Serpentes) faunistik xüsusiyyətlərinin, biolo­giyasının, sistematikasının, ekologiyasının öyrənilməsinə, həmçinin nadir növlərin qorunması məsələlərinə həsr olunmuşdur. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Bünyatova S.N. azərbaycanın cənub-şərq hissəsində bəzi təlxə növlərinin ekologiyası və morfometrik xüsusiyyətləri // İnnovasion Avroasiya jurnalının xəbərləri, Pavlodar, Qazaxıstan, 2011, səh. 188-193 (rus dilində)

2. Bünyatova S.N., Əhmədov S.B., Cəfərov A.R. Talış herpetofaunasının ekoloji təhlili // Rusiya Elmlər Akademiyası, Samara elmi mərkəzinin xəbərləri, 2012, T. 14, №1, səh. 144-149 (rus dilində).

3. Kukuşkin O., Isgəndərov T., Əhmədov S., Bünyatova S., Zinenko A. Azərbaycanın şimal-qərbində gürzələrin oxşarlığı rəyləri ilə, Cənubi Qafqazda Vipera eriwanensis (Serpentes: Viperidae)  yayılmasına dair əlavələr // herpetoloji qeydlər, Cild 5, 2012

4. Bünyatova S.N., Cəfərova S.Q. Adi suilanının (Natrix natrix Linnaeus, 1758) yayılmasına və ekologiyasına dair// Zoologiya İnstitutunun əsərləri, cild 31, N1, Bakı, 2013

5. Cəfərova S.Q., Əhmədov S.B., Bünyatova S.N., Əsgərova S.Ə. Azərbaycanda yayılmış suda-quruda yaşayanların və sürünənlərin təyinedicisi. AzTU nəşriyyatı, 2014, 148 səh.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1.        Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyəti

2.        Zoologiya İnstitutunun Gənc Alim və Mütəxəssislər şurasının sədri

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiya İnstitutu, Bakı ş., A.Abbasov küçəsi, məhəllə 504, keçid 1128 

Vəzifəsi

Zooloji Muzeyin müdiri

Xidməti tel.

(+994 12) 439 73 71 

Mobil tel.

(+994 55) 759 96 98 

Ev tel.

(+994 12) 375 81 54 

Faks

 

Elektron poçtu

s_bunyatova@mail.ru