Bunyatova Könül İbad qızı

Anadan olduğu yer

Azərbaycan, Bakı şəhəri 

Təvəllüdü

05.07.1954 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

 

24.29.01

Parazitologiya

Xəzər dənizi nərəkimiləri və onların parazitlərinin qarşılıqlı münasibəti 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

42

 

13

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

İlk dəfə biokimyəvi üsulların tətbiqi ilə nərəkimilərin və onların parazitlərinin parazit-sahib münasibətləri öyrənilib. Nərəkimilərin 6 növ parazitin zülal spektrləri aşkar edilib.

Elmi əsərlərinin adları

  1. 2016-Ə.M.Nəsirov, K.İ.Bunyatova, A.V.Süleymanova. Tikanbaşlı Polimorphus maqnus (SKRJABİN, 1913) Qurdun təsirindən ev su quşlarının toxumalarında baş verən patomorfoloji dəyişikliklərin öyrənilməsi Azərbaycan Baytarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun 150 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans.Bakı 2016.cild 34 s.137-140
  2. 2016-Nəsirov Ə.M., Bünyatova K.İ, Kaziyeva N.Ş. Echinostoma revolutum trematodunun təsiririndən ev su quşlarının  daxili orqan və toxumalarında və  baş verən patomorfoloji  dəyişikliklərinin öyrənilməsi. Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri,Bakı,Elm.2016 VIII cild №1.s.81-86.
  3. 2017-Manafov A.A., Nəsirov Ə.M., Bunyatova K.İ., Quliyev Ş.Ə., İbrahimova N.E., Rzayev F.H. Azərbaycanda qansoran ağcaqanadların mikrosporidilərinin öyrənilməsi perspektivləri,Zoologiya İnstitutunun Əsərləri. 2017.Bakı Elm Cild 35 s.76-82
  4. 2017-Nasirov A.M. and Bunyatova K.I. Some peculiarities of the relationships between sturgeon of the Caspian Sea and their  parasites Jornal of Entomologi and      Zoology Studies 2017 .Vol 5.p.395-399.
  5. 2018-Насиров А.М., Бунятова К.И., Ибрагимова Н.Э Рзаев Ф.Г. Значение микроспоридии Thelohania opacita в распространении кровососущих комаров на территории Апшерона Современная паразитология-основные тренды. Материалы VI Съезда Паразитологического общества: Международная конференция: Санкт-Петербург,15-19 октября 2018г с.168
  6. 2021-Nəsirov Ə.M., Rzayev F.H., Seyidli Y.M., Bunyatova K.İ., İbrahimova N.E. Parazitlərə nanohissəciklərin təsirinin öyrənilməsinə dair. Zoologiyada fundamental və tətbiqi elmi araşdırmalar: Aktual məsələlər, nailiyyətlər və innovasiyalar” elmi – praktik konfrans. 06 oktyabr 2021-ci il, -Bakı, -2021, -səh.70-73

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiya İnstitutu. Bakı 1004, A.Abbaszadə küç. Keçid 1128. Kvartal 504.

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi 

Xidməti tel.

(+994 12) 5397371 

Mobil tel.

(+994 50) 5129234 

Ev tel.

(+994 12) 4529432 

Faks

 

Elektron poçtu