Gülbəniz Hafiz qızı Qasımova

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Füzuli rayonu

 

Təvəllüdü

29.06.1980

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə Fəlsəfə Doktoru

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2401.01    

Zoologiya

Böyük Qafqazın Azərbaycan hissəsində amfibilərin biomüxtəlifliyi və bioekoloji xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

48

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

16

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 8

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Böyük Qafqazın Azərbaycan hissəsində geniş zooloji tədqiqat işləri aparmışdır. Ərazinin batraxofaunasına daxil olan amfibi növlərinin yayılması, morfologiyası, biologiyası və ekologiyası haqqında əldə etdiyi yeni məlumatlar əsasında yerli və xarici jurnallarda elmi əsərləri nəşr olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı kitabı”nın II və III nəşrinin amfibilər bölməsinin tərtib edilməsində iştirak etmişdir. 4 kitabın, o cümlədən 1 ali məktəblər üçün dərsliyin həmmüəllifidir.

Elmi əsərlərinin adları

1) Talış quru qurbağası, Bufo eichwaldi (Amphibia, Anura, Bufonidae) Lənkəran təbii vilayətində yayılması və bəzi ekoloji xüsusiyyətləri // Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsrləri, II cild, Bakı “Elm” 2010, s.838-841.

2) Некоторые данные о кавказской крестовке - pelodytes caucasicus boulenger, 1896 (amphibia, anura, pelodytidae) в пределах Азербайджана // AMEA Zoologiya institutunun əsərləri. XXX cild, №2, Bakı, 2012, с.122-125.

 3) Caucasian endemic species of amphibians distributed in Azerbaijan / International Caucasian Forestry Symposium, 24-26 October, Artvin –Turkey, 2013, 75-81.

4) Сведения по сирийской чесночнице (Pelobates syriacus) в Азербайджане // AMEA Gəncə bölməsi, “Xəbərlər Məcmuəsi”, (Təbabət və Biologiya), “Elm” nəşriyyatı, №57, 2014, s. 24-28.

 5) Некоторые данные по биоэкологии и распространению восточной квакши (Hyla orientalis Bedriaga, 1890) в Азербайджане // Вестник Запорожского Национального Университета, Биол. №2, 2014, с.47-54.

6) Morphometrics and polimorphism in populations of Rana macrocnemis Boulenger, 1885 in the Azerbaijan part of the Major Caucasus (Anura: Ranidae) // Journal of Entomology and Zoology Studies, 3 (3): 2015; p.128-131

 7) К изучению герпетофауны (amphibia: anura; Reptilia: Testudines, Sauria, Serpentes) биоценозов Дивичинского лимана Каспийского моря // Вестник МГОУ, Серия: Естественные науки,2015, № 4, с. 6-15.

8) К изучению герпетофауны (Amphibia, Reptilia) аридных сенозов

Восточного Азербайджана // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin səsrləri, 2016, Cild 8, №1, s.106-112.

9) About the Biological Diversity of Inland Water Ecosystems in Azerbaijan // AMEA Xəbərlər, Biologiya və tibb elmləri, 2017, Cild 72, № 3, pp. 74-91.

10) Межпопуляционная изменчивость у озерной лягушки PELOPHYLAX RIDIBUNDUS (PALLAS, 1771) в Азербайджане // «Известия высших учебных заведений Поволжский регион. Естественные науки», № 2, 2019, s. 28-37.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin üzvü

Rusiya Elmlər Akademiyası nəzdnində olan A.M.Nikolski adına Herpetoloji Cəmiyyətin üzvü AMEA Zoologiya İnstitutu Gənc Alim və Mütəxəssislər şurasının üzvü

 AMEA Zoologiya İnstitutu Qadınlar şurasının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

2 il

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

2014-cü ildə AMEA Zoologiya İnstitutunda keçirilən “İlin Ən Fəal Gənc Alimi” adlı müsabiqədə 3-cü yerə layiq görülmüşdür.

İş yeri və ünvanı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutu, Az10004. Bakı şəh. kecid 1128, məh.504

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

 

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

g.gasimova@zoology.science.az gqasimova@mail.ru