Bünyatova Səbinə Nizami qızı

Bünyatova Səbinə Nizami qızı

Zooloji Muzeyin müdiri

  Anadan Olduğu Yer: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
  Təvəllüdü: 21.02.1983
  Bitirdiyi Ali Təhsil Müəssisəsi:

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi Dərəcəsi: Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Elmi Rütbəsi:
  Namizədlik (PhD) Dissertasiyasının Mövzusu:
İxtisas şifri:

2401.01

İxtisasın adı:

Zoologiya

Mövzunun adı: Cənub-şərqi Azərbaycanın təlxələrinin (Colubridae) bioekoloji xüsusiyyətləri
  Doktorluq Dissertasiyasının Mövzusu:  
İxtisas şifri:
İxtisasın adı:
Mövzunun adı:
  Çapdan Çıxmış Elmi Əsərlərinin Ümumi Sayı: 50
Xaricdə Çıxmış Elmi Əsərlərinin Sayı: 12
Beynəlxalq Bazalarda Referatlaşdırılan və İndeksləşdirilən Jurnallarda Çap Olunan Məqalələrin Sayı: 5
  Müəlliflik Şəhadətnamələrinin və Patentlərin Sayı:
Kadr hazırlığı:  
Fəlsəfə Doktorlarının Sayı:
Əsas Elmi Nailiyyətləri: suda-quruda yaşayanların və sürünənlərin, o cümlədən ilanların (Serpentes) faunistik xüsusiyyətlərinin, biolo­giyasının, sistematikasının, ekologiyasının öyrənilməsinə, həmçinin nadir növlərin qorunması
   Elmi Əsərlərinin Adları:
 1. Bünyatova S.N. azərbaycanın cənub-şərq hissəsində bəzi təlxə növlərinin ekologiyası və morfometrik xüsusiyyətləri // İnnovasion Avroasiya jurnalının xəbərləri, Pavlodar, Qazaxıstan, 2011, səh. 188-193 (rus dilində)

   

 2. Bünyatova S.N., Əhmədov S.B., Cəfərov A.R. Talış herpetofaunasının ekoloji təhlili // Rusiya Elmlər Akademiyası, Samara elmi mərkəzinin xəbərləri, 2012, T. 14, №1, səh. 144-149 (rus dilində).

   

 3. Kukuşkin O., Isgəndərov T., Əhmədov S., Bünyatova S., Zinenko A. Azərbaycanın şimal-qərbində gürzələrin oxşarlığı rəyləri ilə, Cənubi Qafqazda Vipera eriwanensis (Serpentes: Viperidae) yayılmasına dair əlavələr // herpetoloji qeydlər, Cild 5, 2012

 4. Bünyatova S.N., Cəfərova S.Q. Adi suilanının (Natrix natrix Linnaeus, 1758) yayılmasına və ekologiyasına dair// Zoologiya İnstitutunun əsərləri, cild 31, N1, Bakı, 2013

   

 5. Cəfərova S.Q., Əhmədov S.B., Bünyatova S.N., Əsgərova S.Ə. Azərbaycanda yayılmış suda-quruda yaşayanların və sürünənlərin təyinedicisi. AzTU nəşriyyatı, 2014, 148 səh.

Respublika, Beynəlxalq və Xarici Ölkələrin Elmi Qurumlarında Üzvlüyü:
Pedaqoji Fəaliyyəti:
Digər Fəaliyyəti: Azərbaycan Zooloji Cəmiyyəti
Təltif və Mükafatları:
  Əsas İş Yeri və Ünvanı: AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., A.Abasovküç., 1128 döngə, 504 məhəllə
  Vəzifəsi: AMEA Zoologiya İnstitutu Zooloji Muzeyinin müdiri
  Telefon:

Xidməti Telefon: (+994 12) 539 73 27

Mobil Telefon: 

Ev Telefonu: 

Faks:

Elektron Poçtu:

s_bunyatova@mail.ru