Tahirova Elyanə Nail qızı

Tahirova Elyanə Nail qızı

Belnəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri

  Anadan Olduğu Yer: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
  Təvəllüdü: 21.09.1985
  Bitirdiyi Ali Təhsil Müəssisəsi:

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Elmi Dərəcəsi: Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi Rütbəsi:
  Namizədlik (PhD) Dissertasiyasının Mövzusu:
İxtisas şifri:

2401.01

İxtisasın adı:

Zoologiya

Mövzunun adı: Lənkəran təbii vilayətinin şirin su hövzələrinin çanaqlı amöblərinin fauna və ekologiyası
  Doktorluq Dissertasiyasının Mövzusu:  
İxtisas şifri:
İxtisasın adı:
Mövzunun adı:
  Çapdan Çıxmış Elmi Əsərlərinin Ümumi Sayı: 29
Xaricdə Çıxmış Elmi Əsərlərinin Sayı: 13
Beynəlxalq Bazalarda Referatlaşdırılan və İndeksləşdirilən Jurnallarda Çap Olunan Məqalələrin Sayı: 8
  Müəlliflik Şəhadətnamələrinin və Patentlərin Sayı:
Kadr hazırlığı:  
Fəlsəfə Doktorlarının Sayı:
Əsas Elmi Nailiyyətləri: Azərbaycanda ilk dəfə olaraq beynəlxalq səviyyədə çanaqlı amöblərin tədqiqində skan elektron mikroskopundan istifadə edilmişdir. Çanaqlı amöblərin 8 növ və yarımnövü ilk dəfə qeydə alınmışdır. Onlardan 2 növ (Difflugia alekperovi Snegovaya and Tahirova, 2015; Awerintzewia minuta Snegovaya and Tahirova, 2018) elm üçün ilk dəfə təsvir edilmiş, 4 növ (D.microclaviformis Ogden, 1983; D.petricola Cash, 1909; D.biconcava Ertl, 1964 və D.serbica Ogden and Živković, 1983) Qafqaz üçün, 2 yarımnöv isə (Arcella discoides ssp. scutelliformis Playfair, 1918 və D.corona ssp. tuberculata Vuchetich, 1973) Azərbaycan faunası üçün ilk dəfə qeyd olunmuşdur. Həmçinin Qafqaz faunası üçün 1 cins (Awerintzewia Schouteden, 1906) ilk dəfə qeyd edilmişdir.
   Elmi Əsərlərinin Adları:
  1. Тагирова, Э.Н. К изучению фауны раковинных амеб (Rhizopoda, Testacea) пресных вод Ленкоранской природной области // – Баку: Труды Института зоологии НАН Азербайджана, – т.32, №1, – с. 208-216.
  2. Тагирова, Э.Н. Видовой состав раковинных амеб пресных вод Ленкоранского региона // – Баку:Известия НАНА (Биологические и медицинские науки), «Элм», – 2014, т.69, №3, – с.33-37.
  3. Tahirova, E.N. Lerik rayonunun (Cənub-şərqi Azərbaycan) şirinsu hövzələrinin çanaqlı amöblərinin (Testacea) morfoloji təsviri // – Naxçıvan: AMEA Naxçıvan bölməsinin xəbərləri (Təbiət və texniki elmlər seriyası), “Tusi”, – cild 11, – s. 245-252.
  4. Snegovaya, N.Y., Tahirova, E.N. A new species of testate amoebae of the genus Difflugia from the freshwaters of Azerbaijan (Rhizopoda, Testacea, Difflugiidae) // – Kiev: Vestnik zoologii,– vol. 49, № 2, – p. 99-104.
  5. Tahirova, E.N.Cənub-şərqi Azərbaycanın Astara rayonunun şirinsu hövzələrinin çanaqlı amöblərinin növ tərkibi // Bakı: Gənc Alimlərin Əsərləri, – 2015, №12, – s. 117-121.
  6. Тагирова, Э.Н. Влияние некоторых факторов среды на видовой состав раковинных амеб // – Гянджа: «Сборник Известия», Гянджинское отделение НАН Азербайджана, – Гянджа: «Элм», – 2016. т. 65, №3, – с. 22-28.
  7. Тагирова, Э.Н. Биоразнообразие раковинных амеб (Rhizopoda, Testacea) пресных вод Ленкорани // XIX Международная научная конференция с элементами научной школы молодых ученых «Биологическое разнообразие Кавказа и Юга России», г. Махачкала (ДГУ), 2 том, 2017, – 4 – 7 ноября, – c. 516-518.
  8. Alekperov,Kh., Snegovaya, N.Y., Tahirova, E.N. The cadastre of free-living ciliates and testate amoebae of Azerbaijan // – Saint Petersburg: Protistology, – 2017. vol.11, № 2, – p. 57-129.
  9. Snegovaya,Y., Tahirova, E.N. The new and rare species of testate amoebae (Amoebozoa: Arcellinida) from mountain lakes of Azerbaijan // – Saint Petersburg: Protistology, – 2018. vol. 12, №1, – p. 38–46.
  10. Tahirova, E.N. The fauna of testate amoebae in freshwater basins of Jalilabad and Yardimli districts in the Lankaran natural area (Rhizopoda, Testacea) // Baku:Proceedings of ANAS (Biological and Medical Sciences), “Elm”, – vol. 73, №1, – p. 98-103.
Respublika, Beynəlxalq və Xarici Ölkələrin Elmi Qurumlarında Üzvlüyü:
Pedaqoji Fəaliyyəti:

Qərbi Kaspi Universiteti (2019)

Bakı Dövlət Universiteti (2020-ci ildən indiyədək)

ADBTİA Sabah qrupları (2021)
Digər Fəaliyyəti:
Təltif və Mükafatları:

2015 – İlin ən fəal gənc alimi müsabiqəsi (I yer)

2021– AMEA-nın elmi və ictimai həyatında səmərəli fəaliyyətinə görə Fəxri Fərman
  Əsas İş Yeri və Ünvanı: AMEA Zoologiya institutu, AZ 1004, Bakı şəh., A.Abbaszadə küç., keçid 1128, məhəllə 504.
  Vəzifəsi: AMEA Zoologiya İnstitutunun Beynəlxalq Əlaqələr şöbəsinin müdiri 
  Telefon:

Xidməti Telefon: (+994 12) 539 73 27

Mobil Telefon: (+994 55) 36966 79 

Ev Telefonu: 

Faks:

Elektron Poçtu:

tahirovaelyane@mail.ru

e.tahirova@zoology.science.az