Hacıyeva Nuranə Əli qızı

 

 

 

Anadan olduğu yer                

Azərbaycan Respublikası, Balakən rayonu

 

Təvəllüdü

17.02.1975

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2429.01

parazitologiya 

“Böyük Qafqazın Azərbaycan ərazisində bəzi fermer təsərrüfatlarında ev donuzlarının balantidi və koksidiləri”.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

20

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

11

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

İlk dəfə Böyük Qafqazın Azərbaycan ərazisində ev donuzlarında parazitlik edən balantidi və koksidilərin yaşından, cinsiyyətindən, ilin fəsillərindən, qurşaqlar üzrə yayılmasından asılı olaraq növ tərkibi, yoluxma ekstensivliyi və intensivliyi müəyyən edilmişdir.

İribuynuzlu və xırdabuynuzlu heyvanların fekal nümunələrində    Cryptosporidium cinsinə aid Cryptosporidium sp., Trichostrongylus cinsinə aid helmint yumurtaları və İsospora cinsindən İsospora sp. aşkar edilib. Qoyunların qanının limfositlərində Theileria ovis paraziti şizoqoniya mərhələsində tapılmışdır.

Fəsillərdən asılı olaraq kənd təsərrüfatı heyvanlarının kriptosporidium cinsinə aid parazitlər ilə yoluxma ekstensivliyi və intensivliyi öyrənilib. Müəyyən edilmişdir ki, kənd təsərrüfatı heyvanlarının  Cryptosporidium ilə yoluxması onların yaşından və fəsillərdən asılı olmayıb, saxlanılma və yemləmə şəraitindən asılıdır.

Elmi əsərlərinin adları

H-index

1.      Гаджиева Н.А. Саркоспоридии (Apicomplexa: Sporozoa) свиней в хозяйствах Апшерона.  Вестник Дагестанского Государственного Университета, 2015, №6, т. 30, с.174-178

2.      Hajiyeva N.A., Ahmadov E.I. Intestinal parasites in domestic pigs in farms of Azerbaijan. Journal of Entomology and Zoology Studies, 2016, 3(4).

3.      Hajiyeva N.A. Coccidides of the domestic pigs of the greater Caucasus and their diffusion dynamics on altitude zones in Azerbaijan Journal of Entomology and Zoology Studies, 2018, (6)4.

4.      Hajiyeva N.A. Association of Balantidium coli and intestinal coccidia (Eimeria, Cryptosporidium, İsospora) in domestic pigs in AzerbaijanThe Journal of V.N. Karazin Kharkiv National University, Series Biology 2021, № 36.

5.Ahmadov E., Mammadova F.,Gasanova Zh., Samedova S. and Hajiyeva N. “ Gryptosporidies (Cryptosporidiidae, Coccidia, Apicomplexa) of Sheep in Azerbaijan” Egyptian Journal of Veterinary Sciences, vol. 53, No.3, 2022

-

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

 

İş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiya institutu, AZ 1004, Bakı şəh., A.Abbaszadə küç., keçid 1128, məhəllə 504.

Vəzifəsi

 elmi işçi

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

(+994 50) 647 37 35

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

nuruhaciyeva @gmail.com