Yaşar Mədət oğlu Seyidli

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Zəngilan rayonu, Mincivan qəsəbəsi

Təvəllüdü

27.10.1958

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetı

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə elmləri doktoru

Elmi rütbəsi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

03.00.19

Parazitoloq

 “Xəzər dənizinin Böyük Qızılağac körfəzinin balıqlarının parazit faunası ”

Çapdançıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

50

12

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:    

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Lernaea cyprinacea parazitinin biologiyası öyrənilmiş və   Telohanellus nikolskii parazitinin Azərbaycan faunası üçün ilk dəfə  qeyd edilmişdir

Elmi əsərlərinin adları

  1. Y.M.Seyidli, A.M.Nəsirov. Parasites of the sprats of some zones of the Caspian sea in the water area of Azerbaijan// Journal of Entomology and Zoology Studies 2018, Issue 2,vol.6,p.319-321
  2. Я.М.Сеидли, А.М.Насиров. Распространение нематоды Anisakis schupakovi (Ascaridida, Anisakidae) среди мирных и хищных сельдевых рыб Каспийского моря//Современная паразитология – основные тренды и вызовы .VI Съезд Паразитологического общества.Международная конференция. Г.Санкт-Петербург,15-19 октября 2018 г. С.216
  3. 3. Я.М.Сеидли, Ш.А.Гулиев, А.М.Насиров. Современное состояние паразитофауны растительноядных рыб в Мингачаурском водохранилище.Журнал «Вестник КрасГАУ», вып.1 Красноярск. 2019. с.103-107.
  4. Y.M.Seyidli,A.M.Nasirov. The formation of the parasite fauna one-year white Amur, depending on their morphometric sizes. // Journal of Entomology and Zoology Studies 2019, 7(1),p.446-449
  5. Я.М.Сеидли, Ш.А.Гулиев, А.М.Насиров. Некоторые особенности развития паразита рыб Lernaea cyprinacea в водоемах Азербайджана. Журнал «Вестник» Рязанского Агротехнологического Университета имени П.А. Костычева, 2 (42). 2019. с.47-51.
  6. Y.M.Seyidli, A.M. Nəsirov. Lernaea cyprinacea parazitinin inkişafı,biologiyası və epizootik vəziyyətinə dair bəzi mülahizələr. “Baytarlıq elminin inkişaf istiqamətində innovasiyaların tətbiqi”.Beynəlxalq elmi konfransın materialları. “Müəllim” nəşriyyatı.2019,s.312-315
  7. Y.M. Seyidli, A.M. Nasirov, F.H. Rzayev A new species of Thelohanellus nikolskii achmerov, 1955 (Myxozoa: Myxosporea) in carp (Cyprinus carpio l., 1758) from artificial basins of Mingechevir// Advances in Biology & Earth Sciences Vol.6, No.3, 2021, pp.246-251
  8. Current status and comporative analysis of parasite fauna of common carp (Cyprinus carpio L.) in the Kura river basin within Azerbaijan/ Advances in Biology & Earth Sciences Vol.7, No.2, 2022, pp.135-142

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

1.Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyəti

2.Ümüm dünya arıçılıq Federasiyası assosiasiyası "Apimondiya".

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti

 

1."Qızıl Pətək" arı sevərlər cəmiyyəti - qeyri hökümət təşkilatının üzvü.

2.Avropa Federasiyası arıçılıq təşkilatı "Apislaviya".

Təltif və mükafatları

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiya İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., A.Abbaszadə küç., 1128 döngə, 504 məhəllə 

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.

Mobil tel.

(+994 50) 611 90 81

Ev tel.

 (+994 12) 477 59 08

Faks

Elektron poçtu


• yashar.seyidli@.mail.ru