Barat Əbdül oğlu Əhmədov
Anadan Olduğu Yer Azərbaycan Respublikası, Zəngilan şəhəri
Təvəllüdü 18.02.1948
Bitirdiyi Ali Təhsil Müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedagoji İnstitutu
Elmi Dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi Adı Baş elmi işçi
Namizədlik (PhD) Dissertasiyasının Mövzusu
- İxtisas Şifri:
- İxtisas Adı:
- Mövzunun Adı:


03.00.09
Entomologiya
Azərbaycan şəraitində pambığa zərər verən mənənələrin (AphisgossypiiGlov., A.craccivoraKoch.) fototermiki reaksiyaları və polimorfizinin ekoloji nizamlanması

Çapdan Çıxmış Elmi Əsərlərinin Ümumi Sayı
- Xaricdə Çıxmış Elmi Əsərlərinin Sayı
- Beynəlxalq Bazalarda Referatlaşdırılan və İndeksləşdirilən Jurnallarda Çap Olunan Məqalələrin Sayı


72
20

5
Müəlliflik Şəhadətnamələrinin və Patentlərin Sayı
Kadr Hazırlığı
- Fəlsəfə Doktorlarının Sayı
- 2 fəlsəfə doktoru müdafiə etmiş,
- 2 əyani doktorant hazırda tədqiqatlar aparır.
Əsas Elmi Nailiyyətləri Kənd təsərrüfat zərərvericilərin (mənənələr, pambıq sovkası, ağamerika kəpənəyivə s.) bioekoloji və fizioloji xüsusiyyətləri araşdırılımış, onların agrosenozlarda say dinamikası, zərər vurma vaxtları və onlara qarşı kompleks mübarizə tədbirləri və müddətləri elmi əsaslandırılmış və əlaqədar təşkilatlara təkliflər verilmişdir.
Elmi Əsərlərinin Adları 1. Azərbaycanda yetişdirilən günəbaxan bitkisində qeydə alınmış böcəklər (Coleptera). “Elmi tədqiqatlara müasir yanaşma” VII Beynəlxalq Avropa konfransı. Ştutqard, Almaniya, 2013
2. Koksinidlərin Aphiscraccivora Koch.,1854, and Aphisgossypii Glover,1877. mənənələrinin sayının tənzimlənməsində rolu Türkiyə “Zoologiya” jurnalı (ingilisdilində), 7 səh.2014.
3. Dəyişkən temperature şəraitində gün uzunluğunun bəzi pulcuqqanadlıların (Lepidoptera) tırtıllarının inkişafına təsiri. J. “Saratov Aqrar Universitetinin xəbərləri”, 2014.15 s.
Respublika, Beynəlxalq və Xarici Ölkələrin Elmi Qurumlarında Üzvlüyü - Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti - elmi katib
- AMEA Zoologiya institunun Elmi Şurasının üzvü
Pedaqoji Fəaliyyəti
Digər Fəaliyyəti AMEA “Zoologiya institutunun əsərləri” və “Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri” toplularının məsul redaktoru
Təltif və Mükafatları - AMEA-nın Fəxri Fərmanları
- SSRİ Nazirlər Soveti yanında Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisinin bürünc medalı
Əsas İş Yeri və Ünvanı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutu,Az1073. Bakı şəh. kecid 1128, məh.504
Vəzifəsi “Tətbiqi Zooloji Mərkəz”in müdiri
Xidməti Telefon 012-539-73-59
Mobil Telefon (+994 50) 4221072
Ev Telefonu (+994 12) 5810687
Faks
Elektron Poçtu barat_ahmedov@yahoo.com
barat@zoology.science.az