Məmmədov Elşən Sabir oğlu

Adı, Soyadı

Elşən Məmmədov

Anadan olduğu yer

Gəncə şəhəri

Təvəllüdü

 02.02.1977

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 

Elmi dərəcəsi

B.e.n. (əvəzçi)

Elmi adı

dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

 - ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

Yem hazırlayan müəssisənin qüvvəli -qarışıq yem hazırlama xətti üçün təkmilləşdirilmiş üsul və qurğusunun işlənməsi

 3102.01

AQROMÜHƏNDİSLİK

Heyvandarlıqda  və quşçuluqda texnoloji qurğuların səmərəliliyinin artırılma metodları və vasitələrinin təkmilləşdirilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumisayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərininsayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çapolunan məqalələrin sayı

42

15

 8 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadrhazırlığı:    

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Elmi əsərlərinin adları

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

 

Əsasiş yerivə ünvanı

 

Vəzifəsi

 

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

 055 511 00 20

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

el_mammadov@mail.ru