Esmira Məmmədrzayeva Tapdıq qızı

Anadan olduğu yer

Ucar rayon Lək kəndi

Təvəllüdü

 08 aprel 1960

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

BDU

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi adı

 dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

 

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

 03.00.08

Zoologiya

Şərqi Zaqafqaziya adi çöl siçanınınpopulyasiya dəyişkənliyi.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

40

 

7

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:    

- fəlsəfə doktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri

Kompleks metodları tədbiq etməkləadi çöl siçanı növünü 3vilayətdə tədqiq etmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

 Adi çöl siçanının kariotipi.”Elm” Bakı 2001 Лесные мыши (Sybraemus, Rodentia) Северо-Восточного Азербайджана и их видовая принадлежность.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiya institutu

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

 (051) 693 77 29

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu