Ənvər Göycə oğlu Cəlilov

Anadan olduğu yer

Qazax  rayonu, Azərbaycan Respublikası

Təvəllüdü

31.07.1962 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti 

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi adı

Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad
03.00.18

Hidrobiologiya

Cənubi Xəzərin kürəkayaqlı xərçəngləri (növ tərkibi, miqdarca yayılması, bioekoloji xüsusiyyətlərı, əhəmiyyəti)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

45


16


3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

1. Xəzər dənizi kürəkayaqlı xərçənglərinin növ tərkibini, miqdarca yayılmasını və bioekoloji xüsusiyyətlərini öyrənmişdir

2. Qlobal iqlim dəyişikliklərinin Xəzər mezoplanktonunun yayılmasına göstərdiyi təsiri öyrənmişdir. 

3. Xəzər dənizinin  Kürağzı rayonunda nərəkimilərin körpələrinin yem bazasını qiymətləndirmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Cənubi Xəzərdə kürəkayaqlı xərcənglərin növ və miqdar tərkibi. // Azərbaycan EA xəbərləri, biologiya elmləri ser., Bakı: Elm, 1998, №1 – 6, s. 88 – 92

2. Global istiləşmənin Xəzər mezoplanktonunun yayılmasına təsiri.  // “XXI əsrdə su bioloji resurslarının qorunması və bərpa olunması problemlərinin öyrənilməsi”  adlı beynəlxalq elmi – praktiki konfransın materialları. 2007, Həştərxan, Rusiya, s. 146 – 148. (rus.d.), (Əliyev A.R.)

3. Xəzər dənizinin Kürağzı rayonunda nərə körpələrinin yem bazasının qiymətləndirilməsi.   // “Okeanoloji tədqiqatların müasir metod və vasitələri”  МСОИ-2011 adlı XII beynəlxalq elmi – texniki konfransın materialları. Moskva, Rusiya, 2011, cild .1, s. 197 – 201. (rus d.)

4. Xəzər dənizi mezoplanktonunun əsas qruplarının (Rotatoria, Cladocera, Copepoda) növ və miqdar tərkibi. // AMEA-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2014, cild 69, №2, s.57 – 67. (Ələkbərov İ.X.)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutu,   

A.Abbaszadə küç., keçid 1128, məhəllə 504 

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

(+994 12) 539-73-71 

Mobil tel.

(+994 50) 480-75-84 

Ev tel.

(+994 12) 434-02-28 

Faks

 

Elektron poçtu

 anvar@zoology. science. az