Hüseynova Ellada Ağaməlik qızı

Anadan olduğu yer

Azərbaycan, Bakı şəhəri

Təvəllüdü

09.11.1958 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti 

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Elmi adı

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-   ixtisas şifri

-   ixtisasın adı

-         mövzunun adı

2413.01

Entomologiya

“Pambıq  sovkasının mühüm parazitlərinin sahibinin say dəyişkənliyinə qarşı davranış reaksiyaları, onların səmərəliliyinin miqdari çəhətdən qiymətləndirilməsi”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı

-  xaricdə çıxmış elmi  əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

60

31Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərinsayı

 

Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

 

1

Əsas elmi nailiyyətləri

NATO Science Programme, Cooperative Science and Technology Sub-Programme, Collaborative Linkage Grant, Partner-country Project «Neftlə çirklənmənin entomofaunaya təsiri» (2002-2004);Azərbaycan Milli Elm Fondunun (SRDF) təsis etdiyi "Azərbaycanda tək ipəksarıyan, təbii düşmənləri və sahib bitkiləri" (2008-2010-cu illər) qrant layihəsinin iştirakçısı, Ukrayna Elm və Texnologiya Mərkəzinin "Azərbaycan meşələrinə kütləvi ziyan vuran bəzi pulcuqqanadlıların  bioekologiyası və təbii düşmənləri"(2008-010-cu illər) qrant layihəsinin rəhbəri olmuşdur,"Baki-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri boyunca (Azərbaycan ərazisində) entomofaunanın vəziyyəti"(2011-2013-cü illər)  qrant layihəsinin iştirakçısı, olmuşdur.  Elmin İnkişafı Fondu  2012 ildə “Azərbaycan faunasının cücülər sinfinin öyrənilməmiş qruplarının tədqiqi, onların statuslarının, nadirlik dərəcəsinin müəyənləşdirilməsi” layihənin əsas icraçılarından olmuşdur.

Hal-hazırda Hüseynova E. qızıl böcəklərin trofik əlaqələrini, polifaq növlərin ekoloji (qida) formaları arasındakı molekulyar-genetik fərqini,  və ekoloji göstəricilər əsasında növlərin biosenotik rolunun və populyasiyaların müasir vəziyyətinin müəyyələşdirilməsi, zərərvericilik dərəcəsinin riyazi cəhətdən hesablanması və təhlükəli kənd və meşə təsərrüfatı növlərinin sayının proqnozlaşdırılması üzərində işləyir.

Elmi əsərlərin istinadları

1.Абдинбекова А.А., Гусейнова Э.А., Ахмедов Б.А. Эспериментальный анализ межвидовой личиночной конкуренции двух видов паразитоидов – Apanteles kazak Tel. (Hymenoptera, Braconidae) и Hyposoter didymator Thunb (Hym.,   Ichneumonidae) Изв.АН Азерб.Сер.биол. наук. 1993. № 4-6. 97-101

2.Huseynova E CURRENT STATE OF JEWEL BEETLES (BUPRESTIDAE) IN AZERBAIJAN International Caucasian Forestry Symposium (ICFS), Artvin, Turkey, October 24-26, 2013127-136

3.Гусейнова Э.А., .Б.А.Ахмедов. Качественная и количественная структура семейства жуков Buprestidae Ленкоранской природной области Азербайджана. Журнал Новый Университет. Серия Вопросы естественных наук. № 1-2. 2016. 23-26

4.Abdinbekova A., Huseynova E., Kerimova I.Braconidae (Hymenoptera) in the collection of the Institute of Zoology, NAS of Azerbaijan Republic. Part V. Subfamilies Chardichilinae, Microgasterinae and Miracinae Beiträgezur Entomologie – Contributions to Entomology, Müncheberg, Germany, 67(2): 2017. 363-381

5.Huseynova  E.А. To Studies on the Fauna of the Jewel Beetles (Coleoptera: Buprestidae) of the Nakhchivan Autonomous Republic of Azerbaijan. American Journal of Life Sciences. 2019; 7(3): 54-60

Respublika, beynəlxalq və xariciölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Azərbaycan Zoologlar Cəmiyyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

2005-2008 Bakı şəhərin162 –N-li məktəb  

2010-2012 Bakı Avropa Liseyi

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiya İnstitutu, Az1004, Bakı şəh. kecid 1128, məh.504 

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

(+994 12) 5103889

Mobil tel.

(+994 50) 3746291

Ev tel.

(+994 12)4916711 

Faks

Elektron poçtu

ella_line@mail.ru