Hüseynova Ellada Ağaməlik qızı

Anadan olduğu yer

Azərbaycan, Bakı şəhəri

Təvəllüdü

09.11.1958 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti 

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi adı

Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-   ixtisas şifri

-   ixtisasın adı

-         mövzunun adı

00.03.09

Entomologiya

Pambıq  sovkasının mühüm parazitlərinin sahibinin say dəyişkənliyinə qarşı davranış reaksiyaları, onların səmərəliliyinin miqdari çəhətdən qiymətləndirilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı

-  xaricdə çıxmış elmi  əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

53
26

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərinsayı

 

Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

1.    1989-ci ildəi M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetin entomologiya kafedrasinda  iş stajı keçmişdir.  9 tematik işin əsas icraçılarından  biri  olmuşdur. 53 elmi əsərin müəllifidir. Məqalələrindən 26-si  xarici  mətbuatda (Avstriya,  Almaniya, Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan)  çap olunmuşdur. E.A.Hüseynova 5 elmi layihənin əsas icraçılarından olmuşdur. Hal-hazırda Azərbaycanın Buprestidae fəsiləsi üzrə kolleksiya hazırlanır, doktorluq dissertasiyası üzərində tədqiqat işi aparılır. 70 yaxın qizil böcək növ aşkar olunub, onlardan 2 növ (Sphenoptera antiqua antiqua Illiger, 1803 Agrilus pratensisRatzeburg, 1837) Azərbaycan faunası üçün ilk dəfə qeyd edilmişdir.

Elmi əsərlərin istinadları

1. Huseynova E.A. Current state of  jewel beetles (Buprestidae) in Azerbaijan International Caucasian Forestry Symposium (ICFS), Artvin, Turkey, October 24-26, 2013 127-136

2. Гусейнова Э.А. Качественная и количественная структура семейства жуков Buprestidae Ленкоранской природной области Азербайджана. Журнал «Новый Университет», РФ, № 1-2. 2016.c.23-27.

3. Arifa Abdinbekova, Ellada Huseynova, Ilhama Kerimova.  Braconidae (Hymenoptera) in the collection of the Institute of Zoology, NAS of Azerbaijan Republic. Part V. Subfamilies Beiträge zur Entomologie – Contributions to Entomology, Müncheberg, Germany, 67(2): 2017.pp. 363-381.

Respublika, beynəlxalq və xariciölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyəti

Pedaqoji fəaliyyəti

 Bakı Avropa Liseyi – 2 il,

Bakı şəhərin162 –N-li məktəb – 3il 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiyainstitutu. A. Abbaszadə, məhəllə 504, keçid 1128 

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi 

Xidməti tel.

(+994 12) 539 74 82 

Mobil tel.

 050 374 62 91

Ev tel.

 491 67 11

Faks

(+994 12) 539 73 53 

Elektron poçtu

ella_line@mail.ru