Rzayev Fuad Hüseynəli oğlu

Anadanolduğuyer

Sumqayıt şəhəri

Təvəllüdü

13.03.1983

Bitirdiyialitəhsilmüəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti, tam ali

Elmidərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmirütbəsi

 -

Namizədlik(PhD) dissertasiyasınınmövzusu:

- ixtisasşifri

- ixtisasınadı

- mövzununadı

- 2429.01

- Parazitologiya

- Azərbaycanda ev su quşlarında patogen qurdlara qarşı yerli bitki mənşəli preparatların təsir mexanizminin öyrənilməsi

Çapdan çıxmış elmiəsərlərininümumisayı

- xaricdə çıxmışelmiəsərlərinin sayı

- beynəlxalqbazalardareferatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallardaçapolunan məqalələrin sayı

65

25

4

Müəlliflikşəhadətnamələrininvə patentlərinsayı

-

Kadrhazırlığı:    

- fəlsəfə doktorlarınınsayı

-

Əsaselminailiyyətləri

1. İlk dəfə olaraq ev su quşlarına daha ciddi zərər verən A.anserisG.dispar nematodlarına qarşı yerli bitki mənşəli preparatlar (baldırğan, dazıotu, boymadərən, acı yovşan) tədbiq etmiş və onların təsir mexanizmini göstərmişdir.

Elmiəsərlərinistinadları

7

Respublika, beynəlxalqxariciölkələrinelmiqurumlarındaüzvlüyü

-

Pedaqojifəaliyyəti

-

Digərfəaliyyəti

Elektron mikroskopiya üzrə mütəxəssis

Təltifmükafatları

1. 2010-cu ildə Dünya Alimləri Federasiyasının (World Federation of Scientists, Geneva (2010)) elan etdiyi elmi müsabiqəyə öz tədqiqatlarının nəticələrini təqdim etməklə qalib olmuş və bir illik təqaüdlə təltif edilmişdir.

2. 2015-ci ildə əldə etdiyi elmi nəaliyyətlərə görə AMEA Zoologiya İnstitutunda keçirilən “İlin ən fəal gənc alimi” müsabiqəsinin qaliblərindən olmuşdur.

Əsasiş yerivə ünvanı

1. Azərbaycan Tibb Universiteti ETM Elektron Mikroskopiya şöbəsi, böyük elmi işçi, Ünvan: AZ1022 Bakı şəh. Nəsimi rayonu, Ənvər Qasımzadə küç. 14.

2. AMEA Zoologiya İnstitutu Parazitologiya laboratoriyası, Ünvan: AZ1073, Bakı ş, A. Abbaszadə küç, 1128 döngə, 504 məhəllə

Vəzifəsi

Kiçik elmi işçi

Xidmətitel.

+99412 5397371

Mobiltel.

+994 70 398 32 96

Evtel.

-

Faks

+99412 5397353

Elektronpoçtu

fuad.zi@mail.ru