Rzayev Fuad Hüseynəli oğlu

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt ş.,

 

Təvəllüdü

13.03.1983

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

-

Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

2429.01-Parazitologiya

Azərbaycanda ev su quşlarında patogen qurdlara qarşı yerli bitki mənşəli preparatların təsir mexanizminin öyrənilməsi 

2429.01

 

Parazitologiya

 

Azərbaycanda ev su quşlarının helmintlərinin ekologiyası və ultrastrukturu (Nematoda: Heterakidae)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

 

143

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

 

62

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

42

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 Beynəlxalq Patent - Вакуумный аппарат, используемый для фиксации объектов в электронной микроскопии. Евразийский Патент на изобретение. № 042254. 27.01.2023

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-

Əsas elmi nailiyyətləri

Eukariot və prokariot orqanizmlərin, o cümlədən helmintlərin ultrastruktur tədqiqi. Antihelmint xüsusiyyətlərə malik bitkilərin parazit qurdlara qarşı təsiri mexanizminin öyrənilməsi. Nanohissəciklərin ekosistemin komponentlərində bioakkumulyasiyası və hüceyrələrdə yaratdığı patomorfoloji dəyişikliklərin elektron mikroskopik tədqiqi.

Elmi əsərlərinin adları

H-ndex

1. Ziyafaddin H. Asadov, Shafiga M. Nasibova, Ravan A. Rahimov, Eldar K. Gasimov, Sevda A. Muradova, Fuad H. Rzayev, Nahida Z. Asadova, Fedor I. Zubkov. Effects of head group on the properties of cationic surfactants containing hydroxyethyl- and hydroxyisopropyl fragments. Journal of Molecular Liquids 274 (2019) 125–132. İF 6,633  https://doi.org/10.1016/j.molliq.2018.10.100

2. Giorgi Lobzhanidze, Tamar Lordkipanidze, Mzia Zhvania, Nadezhda Japaridze, Nino Pochkidze, Eldar Gasimov, Fuad Rzaev. Effect of propionic acid on the morphology of the amygdala in adolescent male rats and their behaviour // Micron, October 2019, Volume 125, p.1027-32. İF-1,53 https://doi.org/10.1016/j.micron.2019.102732

3. Sarvinaz HAJIYEVA, Ulviyya HASANOVA, Zarema GAKHRAMANOVA, Aygun ISRAYILOVA, Khudaverdi GANBAROV, Eldar GASIMOV, Fuad RZAYEV, Goncha EYVAZOVA, Alakbar HUSEYNZADA, Gunel ALIYEVA, Ilaha HASANOVA, Abel MAHARRAMOV. The role of diazacrown ether in the enhancement of the biological activity of silver nanoparticles // Turkish Journal of Chemistry. (2019) 43: 1711 – 1721 TÜBİTAK doi:10.3906/kim-1907-10 İF-1,132

4. Giorgi Lobzhanidze, Nadezhda Japaridze, Tamar lordkipanidze, Fuad Rzayev, Derrick MacFabe, Mzia Zhvania. Behavioral and Brain Ultrastructural Changes Following Systemic Administration of Propionic Acid in Adolescent Male Rats. Further Development of a Rodent Model of Autism // International Journal of Developmental Neuroscience. 2020; 00:1–18. İF 2,367 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/jdn.10011

5. Zhvania Mzia, Gogokhia Nina, Tizabi Yousef, Japaridze Nadezhda, Pochkidze Nino, Lomidze Nino, Rzayev Fuad, Gasimov Eldar. Behavioral and neuroanatomical effects on exposure to White noise in rats // Neuroscience Letters 728 (2020) 134898 https://doi.org/10.1016/j.neulet.2020.134898 IF - 2,173

6. Nahida Khangulu Aliyeva, Durna Rafael Aliyeva, Saftar Yusuf Suleymanov, Fuad Huseynali Rzayev, Eldar Kochari Gasimov, Irada Mammad Huseynova. Biochemical properties and ultrastructure of mesophyll and bundle sheath thylakoids from maize (Zea mays L.) chloroplasts // Functional Plant Biology İF: 2.327  https://doi.org/10.1071/FP20004

7. Рзаев Ф.Г., Сеидбейли М.И., Магеррамов С.Г., Гасымов Э.К. Формы и ультраструктурные особенности латеральных крыльев гельминта Trichostrongylus tenuis Mehlis, 1846 (Nematoda: Trichostrongylidae) // Вестник Харковского Национального Университета им. В.Н. Каразина, серия Биология, 2020, вып. 34, с. 112-119. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2020-34-12   (Web of Science)

8. Сеидбейли М.И., Рзаев Ф.Г., Гасымов Э.К. Ультраструктурные особенности кожно-мускульного мешка гельминта Trichostrongylus tenuis (Mehlis, 1846) (Nematoda: Trichostrongylidae). Паразитология, 2020, том 54, № 5, с. 402–412. DOI: 10.31857/S123456780605003X

9. Mzia Zhvania, Nino Lomidze, Yousef Tizabi, Nadezhda Japaridze, Nino Pochkhidze, Fuad Rzayev, Eldar Gasimov (2020). Age-related behavioral and ultrastructural changes in the rat amygdala. Developmental Neurobiology 00:1-10 https://doi.org/10.1002/dneu.22788 Impact Factor: 3,9 (Q1) 

10.Lomidze, N., Zhvania, M. G., Tizabi, Y., Japaridze, N., Pochkhidze, N., Rzayev, F., & Lordkipanidze, T. Aging affects cognition and hippocampal ultrastructure in male Wistar rats. Developmental Neurobiology, (2021), 1–14. https://doi.org/10.1002/dneu.22839 (Web of Science) Impact Factor: 3,9 (Q1) 

11 Ilaha Hasanova, Eldar Gasimov, Fuad Rzayev, Elman Hajiyev, Goncha Eyvazova, Meherrem Shaliyev, Aytaj Mehdiyeva, Nushaba Aliyeva, Yusif Yusifov, Hikmat Ismayilov, Haji Vahid Akhundzada, Zohrab Aghamaliyev, Sarvinaz Hajiyeva, Pervane Huseynova. PEG-assisted controlled precipitation of calcium hydroxide and calcium carbonate nanostructures for cement reinforcement. Materials Chemistry and Physics, 2021,  https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2021.124865

12. Rzayev, F. H., Nasirov, A. M., & Gasimov, E. K. (2021). A systematic review of tapeworms (Plathelminthes, Cestoda) of domestic ducks (Anas platyrhynchos dom.). Regulatory Mechanisms in Biosystems, 12(2), 353–361. doi:10.15421/022148 (Web of Science)

13. Rzayev F.H. A systematic review of flukes (Plathelminthes: Trematoda) of domestic goose (Anser anser dom.). Biosystems Diversity, 2021. 29(3), 294-302. doi:10.15421/012137 (Web of Science)

14. Valiyeva G.G., Palma L. Di., Hajiyeva S.R., Ramazanov M.A., Hajiyeva F.V., Gasimov E.K., Rzayev F.H. Reuse of bimetallic nanoparticles for nitrate reduction. IEEE Transactions on Nanotechnology, 2022, 1-8. DOI: 10.1109/TNANO.2022.3230284 IF 2.967

15. Рзаев Ф.Г. (2023) Ультраструктурные особенности кожно-мускульного мешка  гельминта Heterakis dispar (Schrank, 1790) (Nematoda: Heterakidae). Паразитология, том 57, № 1, с. 20–37. DOI: 10.31857/S0031184723010027; EDN: FJAUUL (Web of Science)

16. Rzayev F.H. (2023) Ultrastructural Features of the Digestive System of the Helminth Heterakis Dispar  Schrank, 1790 (Nematoda: Heterakidae). Egyptian Journal of Veterinary Sciences. Vol. 54, No. 3, pp. 503-514 http://dx.doi.org/10.21608/ejvs.2023.190689.1437 (Web of Science, Scopus)

6

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

-

Pedaqoji fəaliyyəti

-

Digər fəaliyyəti

ATU –da Elektron Mikroskopiya şöbəsində böyük elmi işçi

Təltif və mükafatları

2010-cu ildə Dünya Alimləri Federasiyasının (World Federation of Scientists, Geneva (2010)) elan etdiyi elmi müsabiqəyə öz tədqiqatlarının nəticələrini təqdim etməklə qalib olmuş və bir illik təqaüdlə təltif edilmişdir.

2015-ci ildə əldə etdiyi elmi nəaliyyətlərə görə AMEA Zoologiya İnstitutunda keçirilən “İlin ən fəal gənc alimi” müsabiqəsinin qaliblərindən olmuşdur

İş yeri və ünvanı

AMEA Zoolgiya İnstitutu, AZ1004, Bakı ş., A.Abbaszadə küç., 1128 döngə, 504 məhəllə 

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

-

Mobil tel.

+994 70 398 32 96

Ev tel.

-

Faks

-

Elektron poçtu

fuad.zi@mail.ru