Həsənova Jalə Vasif qızı

Adı, Soyadı

Jalə Həsənova

Anadan olduğu yer

Azəbaycan Respublikası, Bakı şəh.

Təvəllüdü

 13.11.63

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Elmi adı

Namizədlik(PhD) dissertasiyasının mövzusu:

 

ixtisasşifri

ixtisasınadı

- mövzunun adı

 03.00.19

parazitologiya

Abşeronda ev quşlarinin təkhüceyrəli (Protozoa, Apicomplexa) parazitləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumisayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çapolunan məqalələrin sayı

52

17

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:    

fəlsəfə doktorlarının sayı

Əsas elmin nailiyyətləri

 

Azərbaycanın 8 rayonunda ev quşlarının – qaz (Anser anser domesticus), hind toyuğu (Meleagridis dallopavano), ördək (Anas platyrhynchos domesticus) və Coturnix cinsinin bildir­çin­lərinin koksidiofaunasının növ tərkibi dəqiqləşdirilmişdir. Ev quşlarında 19 növ koksidi müəyyən olunmuşdur ki, bu pa­razitlərin 13 növü Azərbaycanda ilk dəfə tapılmışdır. Onlardan 5-i cinsə qədər təyin olunmuşdur.

İlk dəfə olaraq Coturnix cinsindən olan bildirçinlərdə parazitlik edən E.bateri oosistalarının patoqen təsiri, onların sağ qalma və normal inkişafının temperatur sərhədləri müəyyən olun­muş­dur. E.baterioosistalarının zülal tərkibi, qlutamatde­hid­ro­genaza, aspar­tat- və alaninaminotransferaza fermentlərinin aktiv­liyi öyrənilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

H-İndex

 

 1.Azərbaycanda ev qazlarının eymeriyalarının faunası  // IV Ümumrusiya parazitoloji cəmiyyətinin qurultayı,  Sankt-Peterburg, 2008. s.166-169.

 2.Azərbaycanın ev su quşlarının və toyuqların koksidiləri. Вестник       Запорожский Национальный Университет (Украина), 2011. с.36-42.

3.The dynamics of free amino acids in chicken thigh muscle in experimental eimeriosis” “Journal of Entomology and Zoology studies” 2016, 4, (1), p. 257-261.

4.Determination of the activity of ALT and AST enzymes of blood in the sheep infected with helminthes. Toxicol Open Access. 2018. DOI: 10.4172/2476-2067.1000138.

5.Leucocytozoonosis in chikens (Gallus Gallus Domesticus) . Acta scientific medical sciences. Vol. 3. İssue 2, 2019. P. 110-112.

6.Effects of the Artemisia absinthium L. extracts on Eimeria tenella oocysts in vitro. Acta scientific microbiology. Vol. 2. İssue 9, 2019. P. 135-140.

7.Sex differences in the blood protozoa of the domestic birds- chickens (Gallus domesticus) and turkeys (Meleagridis gallopavanoL). Biology and Fharmacy Research, 2021, p. 32-35.

8.Cryptosporidies(Cryptosporidiidae, Coccidia, Apicomplexa) of sheep in Azerbaijan. Egyptian Journal of Veterinary Sciences, Vol. 53, № 3, p. 363-366.

-

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

Əsas iş yeri və ünvanı 

AMEA Zoologiya İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., A.Abbaszadə küç., 1128 döngə, 504 məhəllə

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

Mobil tel.

0502402885

Ev tel.

0125393966

Faks

Elektron poçtu

has_jal@mail.ru