Şirinova Lalə Araz qızı

Adı, Soyadı

Şirinova Lalə

Anadan olduğu yer

Bakı şəhəri

Təvəllüdü

 12.06.1984

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

BDU, ADPU

Elmi dərəcəsi

b.ü.f.d.

Elmi rütbəsi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisasşifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

-          2413.01

-          Entomologiya

-          “Abşeronda ksilofaqların (Coleoptera) biotənzimlənməsində entomofaqların rolu və onlardan bioloji mübarizədə istifadənin mümkünlüyü”

Çapdan çıxmış elmiəsərlərininümumisayı

- xaricdə çıxmış elmiəsərlərininsayı

- beynəlxalqbazalardareferatlaşdırılan və 

indeksləşdirilən

 jurnallardaçapolunan məqalələrin sayı

 13

  2

  -

Əsas elmi nailiyyətləri

-

Elmi əsərlərinin adları

Azərbaycanda ağaclara zərərve­rən uzunbığ böcəklərin bioekoloji xüsusiyyətləri;Abşeronda ağac və kol bitkilə­rinə başlıca zərərverən ksilofaqların (Coleoptera) parazitləri və onlardan bioloji mübarizədə istifadənin mümkünlüyü; Abşeronda yayılmış ksilofaq­ların (Coleoptera: Scarabaeidae, Buprestidae, Scolytidae) növ tərkibi, yayılması və trofiq əlaqələri; Stafilinidlərin öyrənilməsinə dair; Роль энтомофагов в регул­яции численности ксилофа­гов и возможности использо­вания их в биологической борьбе в условиях Апше­ронс­кого полуострова Азер­байджанаvə s.

Əsasiş yerivə ünvanı

AMEA Zoologiya İnstitutu

A.Abbaszadə küç, məh.501, keçid 1128

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.

(012) 539-73-39

Mobil tel.

 (055) 774-22-66

Ev tel.

(012) 448-69-96

Elektron poçtu

lala_shirin84@mail.ru