İsgəndərov Təvəkkül Muxtar oğlu

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Kürdəmir  rayonu 

Təvəllüdü

11.04.1953 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət universiteti 

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi adı 

dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı
03.00.08

Zoologiya

“Bəzi reptili növlərinin ilkin embriogenezində morfoloji dəyişkənlik və onun adaptiv əhəmiyyəti”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

53

16


7

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 2 ixtira

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 -

Əsas elmi nailiyyətləri

- Reptililərin çoxalma biologiyasının adaptiv xüsusiyyətlərinin və zəhərli ilanların süni şəraitdə saxlanması və yetişdirilməsinin elmi-təcrübi öyrənilməsi

 - Azərbaycanda Gürzələr (Viperidae) fəsiləsinə aid olan zəhərli ilanlarının növ müxtəlifliyinin öyrnilməsi sahəsində nəaliyyətləri olub, Azərbaycanın herpetofaunası üçün yeni növ- Lotiyev çöl gürzəsini  (Pelias lotievi) aşkar edib.

Elmi əsərlərinin adları

    50- dən çox elmi əsərlər, o cümlədən:

  1. T.M. İsgəndərov. “İlanların həyatı” /Tağıyev Ə.N./. Elmi-kütləvi kitab. Bakı. “Sabah” nəşr. 2009. 95 s.
  2. T.M. İsgəndərov. Azərbaycan faunasının taksonomiyası və coğrafiyası (onurğalılar). /Mustafayv Q.T., Sadıqova N.A./. Monoqrafiya. Bakı. BDU nəşriyyatı, 2011. 207 s.
  3. T.M. İsgəndərov. “Amfibilərin və reptililərin təsnifatı və biologiyası”. Tədris proqramı / Q.T. Mustafayev, Ə.N. Tağıyev/.  BDU-nun Biologiya fakültəsinin “Onurğalılar zoologiyası” kafedrası. Ali məktəblərin”Onurğalılar zoologiyası” ixtisası üzrəmagistr hazırlığı üçün fənn proqramları. Bakı, 2014. s. 21-26
  4. T.M. İsgəndərov. “Böyük ixtisas təcrübəsi (amfibilər və reptililər)”. Tədris proqramı / Q.T. Mustafayev, Ə.N. Tağıyev/. BDU-nun Biologiya fakültəsinin “Onurğalılar zoologiyası” kafedras. ıAli məktəblərin”Onurğalılar zoologiyası” ixtisası üzrə magistr hazırlığı üçün fənn proqramları. Bakı, 2014. s. 11-14
  5. T.M. İsgəndərov. “Herpetologiya”. Tədris proqramı / Q.T. Mustafayev, Ə.N. Tağıyev/. BDU-nun Biologiya fakültəsinin “Onurğalılar zoologiyası” kafedrası.  ”Onurğalılar zoologiyası” ixtisası üzrə bakalavr  hazırlığı üçün fənn proqramları. Bakı, 2014. s. 41-46
  6. “İlanlar və zəhərli sancmalar haqqında yaddaş kitabçası (Təlimatlar)” Broşura. Bakı. “İndigo” mətbəəsi, 2017. 34 s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin  üzvü 

Pedaqoji fəaliyyəti

2008-2017 -ci illərdə Azərbaycan respublikasının Lənkəran və Bakı  dövlət universitetlərində bakalavr və magistr pillələrində “Onurğalılar zoologiyası”, “Azərbaycan faunası (onurğalılar)” və “Amfibilərin və reptililərin təsnifatı və biologiyası” fənnlərinin tədrisi üzrə  pedaqoji fəaliyyəti olub.

Digər fəaliyyəti 

20-yə yaxınmüxtəlif yerlivə regionallayihələrdə əlaqələndiricivə yaekspert-zooloqkimiiştirakedib; 

Təltif və mükafatları

-

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiya İnstitutu,

AZ1073, Bakı ş., A.Abbasov küç.,1128 döngə, 504 məhəllə

Vəzifəsi

“Quru onurğalıları” laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi

Xidməti tel.

 -

Mobil tel.

(+994 50) 338-95-67 

Ev tel.

(+994 12)569-05-36 

Faks

 -

Elektron poçtu

İskenderov52m@mail.ru